Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Παρασκευή 12 Μαΐου 2006

Αποχαρακτηρισμό δασών και οριοθέτηση ζητάει ο Σουφλιάς

πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Τον αποχαρακτηρισμό των εκτάσεων που έχουν χάσει τον δασικό τους χαρακτήρα από τις δεκαετίες του '50 και του '60 με βάση τις υπάρχουσες αεροφωτογραφίες, προτείνει ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συντάγματος.

Ζητά επίσης να καθοριστούν σαφή κριτήρια για την οριοθέτηση των δασών και των δασικών εκτάσεων, χαρακτηρίζοντας «ομιχλώδη» και «υποκριτικά» τα σημερινά, για τα οποία μάλιστα εκτιμά ότι ευνοούν την αυθαιρεσία και την καταπάτηση.

Εκτός από το άρθρο 24, ο Γ. Σουφλιάς προτείνει την αναθεώρηση άλλων τριών άρθρων που έχουν σχέση με το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. Ζητά να επανέλθουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση οι αρμοδιότητες για την έγκριση, τροποποίηση και εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων, που όμως απέρριψε με πρόσφατη απόφαση η Ολομέλεια του ΣτΕ, η οποία επιμένει στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων με προεδρικά διατάγματα. Σχετική πρόβλεψη για τις τοπικές υποθέσεις υπάρχει στο άρθρο 102 του ισχύοντος Συντάγματος, όμως το ΣτΕ έχει απορρίψει ως αντισυνταγματικό τον εκτελεστικό νόμο.

Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ προτείνει επίσης τη θέσπιση ειδικού τμήματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις δημόσιες συμβάσεις, κυρίως τα ασφαλιστικά μέτρα, επικαλούμενος τις σημερινές καθυστερήσεις. Ζητά όμως και τροποποίηση των ελέγχων νομιμότητας που γίνονται πριν από την κατάρτιση των δημόσιων συμβάσεων. Αναφέρει ότι η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο ΣτΕ και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σημειώνει ότι υπάρχει κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων.