Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Τρίτη 14 Απριλίου 2009

Νέα Κωνσταντινούπολη

πηγή: Πικέρμι αύριο
Ανατολικά του ρέματος Βαλανάρη στο ύψος και νότια του δρόμου Ντράφι-Νταού, υπάρχει έκταση 503 στρεμμάτων που αγόρασε στις 16.12.1970 ο συνεταιρισμός «Νέα Κωνσταντινούπολη». Σε αρκετά σημεία έχει τοποθετήσει ιδιοκτησιακές πινακίδες. Η έκταση δεν εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης, παρά τις επίμονες νομικές και διοικητικές προσπάθειες των συνεταιριστών διότι η περιοχή είναι δασική.

Επισκέπτης της ιστοσελίδας μας, βρήκε και μας έστειλε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο προσέφυγε κατά της Ελλάδας ο συνεταιρισμός, ζητώντας την ένταξη στο σχέδιο πόλης ή την απαλλοτρίωση με πλήρη αποζημίωση του επειδή το ελληνικό κράτος δεν εντάσσει την έκταση.

Τι αποφάσισε λοιπόν το Ε.Δ. την 21.2.2005; Ότι η προσφυγή είναι απαράδεκτη επιβεβαιώνοντας έτσι τις αποφάσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης αλλά και αυτές της ελληνικής Διοίκησης.

Η υπόθεση έχει άμεση σχέση με τον συνεταιρισμό Ο ΠΑΝ ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να διαλυθεί (παρότι ολοκλήρωσε και παρέδωσε όλα τα έργα υποδομής στο Ντράφι) διότι έχει στην κατοχή του στη Μαυρολίμνη, έκταση προς ένταξη στο σχέδιο πόλεως. Η έκταση αυτή όμως είναι δασική και για το λόγο αυτό δεν εντάσσεται επί δεκαετίες. Άρα η προσφυγή του συνεταιρισμού στο Ε.Δ.τ.Α.Δ. (όπως πολλές φορές έχει υποσχεθεί στα μέλη του ότι θα πράξει) θα έχει πιθανότατα το ίδιο αποτέλεσμα.

24.6.2008