Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015

ΣτΕ: Νόμιμη απόφαση ΔΕΕΔΑ για τον δασικό χαρακτήρα έκτασης που εμπίπτει σε περιοχή προηγουμένως κηρυχθείσα ως αναδασωτέα

ΣτΕ 4078/2014
[Νόμιμη απόφαση ΔΕΕΔΑ για τον δασικό χαρακτήρα έκτασης που εμπίπτει σε περιοχή προηγουμένως κηρυχθείσα ως αναδασωτέα]

Eφό­σον ορισμένη έκταση έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέα, και, παρά ταύτα, έχει εκδοθεί είτε πριν από την κήρυξή της ως αναδασωτέας είτε μετά από την κήρυξη αυτή και εξακολουθεί να υφίσταται στο νομικό κόσμο πράξη χαρα­κτηρισμού της ως μη δασικής, ο δασάρχης, κατ’ απόκλιση του κανόνα που εκτίθεται στην προηγούμενη σκέψη*, όχι απλώς δικαιούται, αλλά οφείλει να επανέλθει επί του χαρακτηρισμού της ως μη δασικής εκδίδοντας πράξη χαρακτηρισμού της ως δασικής. Ο εν λόγω επαναχαρακτηρισμός, όμως, δεν αποτελεί, στην περίπτωση αυτή, προϊόν πρωτογενούς χαρακτηρισμού της έκτασης με βάση τα συνήθη νόμιμα στοιχεία (μορφολογία του εδά­φους, είδος βλάστησης κ.λπ.), ο οποίος άπαξ μόνον, κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα, επιτρέπεται να διενεργείται, αλλά εξαντλείται στην απλή διαπί­στωση ότι η έκταση έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέα και υπάγεται στη δα­σική νομοθεσία εξ αυτού και μόνο του λόγου. H νέα πράξη του Δασάρχη υπόκειται, μεν, στην προβλεπόμενη από τις ως άνω διατάξεις ενδικοφανή διαδικασία ενώπιον των επιτροπών επι­λύσεως δασικών αμφισβητήσεων, ενώπιον των οποίων, όμως, μόνοι παρα­δεκτώς προβαλλόμενοι ισχυρισμοί είναι εκείνοι, με τους οποίους αμφι­σβητείται το μόνο νόμιμο περιεχόμενο της πράξης του δασάρχη, η κρίση του, δηλαδή, ότι η έκταση, για την οποία πρόκειται, έχει πράγματι κηρυχθεί αναδασωτέα.

Kαι στη συναφή περίπτωση που ο δασάρχης διαπιστώνει ότι ορισμένη έκταση έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέα, οπότε οφείλει είτε να απόσχει του χαρακτηρισμού της είτε να περιορισθεί στη δια­πίστωση ότι η έκταση έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέα και υπάγεται στη δασική νομοθεσία εξ αυτού του λόγου, χωρίς, όμως, να έχει προηγηθεί άλλος χαρακτηρισμός, οπότε και πάλι ο χαρακτηρισμός της ως δασικής νοείται μόνον ως ευθεία απόρροια του χαρακτήρα της ως αναδασωτέας, η πράξη χαρακτηρισμού υπόκειται στην ενδικοφανή διαδικασία ενώπιον των επιτροπών επιλύσεως δασικών αμφισβητήσεων εντός του εκτιθεμένου στην προηγούμενη σκέψη πλαισίου, μόνον, δηλαδή, κατά το μέρος που ο ενδιαφερόμενος αμφισβητεί το γεγονός ότι η έκταση έχει πράγματι κη­ρυχθεί αναδασωτέα. Εφόσον, εξάλλου, κατά την ενδικοφανή αυτή διαδικα­σία διαπιστωθεί ότι η έκταση για την οποία πρόκειται, δεν έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, οι επιτροπές οφείλουν και πάλι να ακυρώσουν την δεχθείσα το αντίθετο πράξη χαρακτηρισμού.

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015

Φόρουμ: Ευημερία χωρίς Ανάπτυξη, Πολυτεχνείο Αμφ. Γκίνη, 20-22 Φεβρ. 2015

Φόρουμ - Πολιτικό εργαστήρι: "Ευημερία χωρίς ανάπτυξη: προτάσεις για έναν άλλο κόσμο από κοινού".
Δημιουργία ενός προγραμματικού πλαισίου πολιτικής και κοινωνικής παρέμβασης
Πολυτεχνείο, αμφιθέατρο Γκίνη,
20-22 Φεβρουαρίου 2015.

Στόχος του φόρουμ - πολιτικού εργαστηρίου είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού και περιεκτικού πλαισίου, συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων για τη δημιουργία μιας άλλης κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας, εδώ και τώρα.

Θα επιδιώξουμε να συνθέσουμε την κινηματική και ερευνητική εμπειρία των τελευταίων ετών μέσα από τη διαμόρφωση προτάσεων για ένα εναλλακτικό μοντέλο κοινωνικής, παραγωγικής και πολιτικής ανασυγκρότησης και οργάνωσης, για ένα άλλο τρόπο ζωής, απαγκιστρωμένο από το δόγμα της αέναης οικονομικής ανάπτυξης και του καταναλωτισμού, από το κλασσικό μοντέλο δηλαδή του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού όπως το γνωρίζουμε.

Το κυρίαρχο πολιτικό και οικονομικό σύστημα επιβάλει την λογική ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πέρα από το υπάρχον μοντέλο του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, των ελεύθερων αγορών, της λιτότητας και της χρηματο-τραπεζικής ηγεμονίας, που έχει καταστρέψει το περιβάλλον και τις κοινωνίες.

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015

Ο οικολόγος υπουργός Περιβάλλοντος κάνει στροφή στο σουρεαλισμό!


της Βάλιας Μπαζού

Ο Γιάννης Τσιρώνης, ο οικολόγος αναπληρωτής υπουργός που έχει την ευθύνη του πάλαι ποτέ κραταιού υπουργείου Περιβάλλοντος, κάνει στροφή όχι απλώς στο ρεαλισμό αλλά στον υπερρεαλισμό ή αλλιώς στο σουρεαλισμό!

Και το λέω αυτό γιατί αίφνης εμφανίστηκε υπέρ της νομιμοποίησης των αυθαιρέτων, υπέρ της νομιμοποίησης των αυθαίρετων οικισμών εντός των δασών με αποχαρακτηρισμό των εκτάσεων, υπέρ της κατασκευής ακόμα και εργοστασίων εντός των δασών και των δασικών εκτάσεων!

Αυτό, τουλάχιστον, μαρτυρούν οι απόψεις που εξέφρασε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Βήμα της Κυριακής στην καλή συνάδελφο Μάχη Τράτσα. Μια συνέντευξη, που εξελίχθηκε σε κακή έκπληξη αφού ο εκ των ιδρυτών των Οικολόγων Πράσινων, Γιάννης Τσιρώνης, εμφανίζεται υπέρμαχος απόψεων που είναι ευθέως αντισυνταγματικές και ευθέως αντίθετες με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Εμφανίζεται να έχει απόψεις που δεν συνάδουν με τις μέχρι και την 24η Ιανουαρίου θέσεις των Οικολόγων Πράσινων, απόψεις που είναι αντίθετες με τον πυρήνα της πολιτικής οικολογίας που όλα αυτά τα χρόνια εξέφραζε το κόμμα του.

Απόψεις αποσπασματικές, που στην ρητορική προσπάθειά τους να δουν το δάσος και όχι το δέντρο, χάνουν τελείως το κάδρο και τελικά… τα αυγά και τα πασχάλια.

Για να δούμε, όμως, τι είπε ακριβώς ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος.

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

Η πελατειακή τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου θυσιάζει τις δασικές εκτάσεις

Το νέο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου καταπατά προηγούμενες αποφάσεις του δ.σ. περί οικισμών και προστασίας δασικών εκτάσεων, στον υπερβάλλοντα ζήλο του να συνεχίσει να χαϊδεύει τα αυτιά των εκτός σχεδίου οικιστών, που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν χτίσει μέσα σε δασικές περιοχές.

Το δημοτικό συμβούλιο της 9ης Φεβρουαρίου 2015 αποφάσισε να εγκρίνει την επέκταση μελέτης[1] για την επισήμανση δασικών περιοχών προς οριοθέτηση, προκειμένου να αναγνωριστούν αυτές ως οικισμοί και να εξαιρεθούν ολόκληρες οι περιοχές από τους δασικούς χάρτες[2]. Οι εν λόγω περιοχές δεν αναγράφονταν στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου. Κατά τη συνεδρίαση προέκυψε ότι η δημοτική διοίκηση παρήγγειλε στον μελετητή, πέραν των εγκεκριμένων περιοχών από το δ.σ. της 2/9/2013 [3], να συμπεριλάβει και άλλες 4 περιοχές, μία εκ των οποίων είχε ρητά απορριφθεί σε εκείνο το δ.σ.[4].

Πρόκειται για την καμένη δασική έκταση Δασαμάρι, βόρεια του Πικερμίου, για την οποία έχουν γίνει και άλλες ατυχείς απόπειρες να τη συμπεριλάβουν στην κατηγορία υπό ένταξη οικισμών και να την οικοπεδοποιήσουν. Άλλοτε ως κτήμα Ροσόλιμου, άλλοτε ως κτήμα Πεντέλη Α.Ε., άλλοτε ως Φυγέα, άλλοτε ως Apollo Estate of Athens, και σήμερα πάλι ως «του Ροσόλιμου». Οι παροικούντες Πικερμίω έγνωσαν τα γενόμενα εν αυτώ εν ταις ημέραις ταύταις.

Το 2011 με αφορμή την απογραφή της ΕΣΥ έγινε απόπειρα να καταγραφεί η περιοχή ως αυτοτελής οικισμός, πράγμα που αποσωβήθηκε λόγω της παρέμβασης και των κατοίκων των γύρω περιοχών[5]. Συγκέντρωθηκαν αμέσως υπογραφές που κατατέθηκαν στο δήμο με αρ. πρωτ. 1757/8-3-2011 και έτσι οι 15 βίλες εκτός σχεδίου εντός της δασικής περιοχής παρέμειναν αυτό που είναι: «15 βίλες εκτός σχεδίου εντός δασικής περιοχής»[6,7]. Η δασική περιοχή Δασαμάρι βγήκε αλώβητη από εκείνη την επίθεση. Το τραγελαφικό είναι ότι μεταξύ εκείνων των υπογραφών συγκαταλέγονται και υπογραφές σημερινών δημοτικών συμβούλων που ψήφισαν τα αντίθετα στο συμβούλιο της 9/2/2015! Η συνέπεια είναι προφανώς άγνωστη λέξη.

Μια δεύτερη επίθεση στην εναπομείνασα αυτή δασική περιοχή του Πικερμίου έγινε στο δ.σ. της 2/9/2013 με πρωτοβουλία των μελών μιας μκο(!) στην οποία συμμετείχε ο νυν συνδήμαρχος Ευάγγελος Μπουρνούς[4]. Και αυτή η απόπειρα τελικά αποκρούστηκε και εκείνο το δ.σ. δεν περιέλαβε το Δασαμάρι στις εκτάσεις των οποίων «έχει μεταβληθεί ο δασικός χαρακτήρας και συντρέχουν προϋποθέσεις για την πολεοδόμησή τους»[3].

Το 2014, με αφορμή μια ακόμη απόπειρα να τσιμεντοποιηθεί ολόκληρη η λοφοσειρά Δασαμάρι από την εταιρεία φάντασμα Apollo Capital Group, οι δημότες κινητοποιήθηκαν, ενημέρωσαν εκτενώς και τεκμηριωμένα το δημοτικό συμβούλιο, συνέλεξαν υπογραφές[8] και τελικά το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι θα προστατέψει την εν λόγω δασική έκταση και «δεν θα επιτρέψει οποιαδήποτε απόπειρα αλλοίωσης του δασικού χαρακτήρα της είτε αποσκοπεί σε οικοπεδοποίηση είτε σε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα»[9]. Παράλληλα, σχετικό αίτημα για την προστασία της συγκεκριμένης περιοχής κατέθεσαν στη βουλή και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Χαρά Καφαντάρη και Γιώργος Πάντζας[10].

Σήμερα, τμήμα της δασικής περιοχής Δασαμάρι, προσδιοριζόμενο αυτή τη φορά ως του Ροσόλιμου [12], παρεισφρύει από τη νέα διοίκηση του δήμου στη μελέτη για επισήμανση οικισμών προς οριοθέτηση. Και το δημοτικό συμβούλιο της 9/2/2015 ψηφίζει τη σχετική απόφαση[11] κατά πλειοψηφία (μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου της κίνησης Μέτωπο Ψηλά, Αμαλίας Τόκα). Εγκληματική άγνοια;;;

Ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Καλφαντής εισηγούμενος την ολοκλήρωση μιας ακόμη διάτρητης μελέτης (όπως καταμαρτυρά η ίδια η εισήγηση[2] της μηχανικού του δήμου), δήθεν εργαλείου για τη μεταβολή σε οικισμούς όλων των περιοχών όπου έχουν φυτρώσει σπίτια εκτός σχεδίου, ζήτησε την ...απένταξη από τον δασικό βραχνά! [12]

Η αντιπαλότητα ανθρώπων-φυσικού περιβάλλοντος έχει οδηγήσει τους αντίπαλους της φύσης στο στρατόπεδο του απόλυτου παραλογισμού: Αντί, έστω, οι ιδιοκτήτες των «εκτός σχεδίου σπιτιών εντός δασικής περιοχής» να ζητούν τη νομιμοποίηση μόνο των σπιτιών τους (κάτι που απαντάται σε άλλες χώρες), ζητούν να εξαφανίσουν το δάσος ολόγυρα (δάσος που έχει καεί πολλαπλά στο παρελθόν, υπενθυμίζουμε...). Σ' αυτή τη λογική συντάσσεται και ο υποτιθέμενος θεματοφύλακας του δημόσιου συμφέροντος, ο δήμος: επιλέγει τη λογική του μεγαλύτερου κακού έναντι της μικρότερης περιβαλλοντικής βλάβης, την προστασία των ιδιωτικών συμφερόντων ενάντια στο κοινωνικό συμφέρον. Επιδιώκει να δημιουργηθεί μία πόλη οπουδήποτε πήγαν και έχτισαν οποιοιδήποτε, οσοιδήποτε.

Εδώ επαναλαμβάνεται το ερώτημα: ποιός θα μας φυλάξει από τους φύλακες; Και η απάντηση είναι σταθερά η ίδια: Μόνο εμείς, οι ίδιοι οι πολίτες.

  • Καλούμε όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς να μεριμνήσουν ώστε να ανακληθεί/ακυρωθεί η απόφαση του δ.σ. της 9/2/2015 με θέμα «Εγκριση μελέτης: Πρόταση επισήμανσης των προς οριοθέτηση οικισμών Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου» ή να μην περιληφθεί η εν λόγω περιοχή στην απόφαση.
  • Καλούμε όλους τους δημοτικούς συμβούλους να ανακαλέσουν την ψήφο τους.

Δασαμάρι S.O.S.
ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΡΙΖΑ: Διατήρηση και αειφορική διαχείριση των υγροτόπων


Ανακοίνωση του Τμήματος Οικολογίας - Περιβάλλοντος - Χωρικού σχεδιασμού με θέμα «Παγκόσμια Μέρα Υγροτόπων - υγρότοποι για το μέλλον στην Ελλάδα και τον κόσμο»:

Η Παγκόσμια Μέρα των Υγροτόπων του 2015 βρίσκει την Ελλάδα σε μια νέα εποχή για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Μια εποχή όπου η φύση και τα νερά θα εξασφαλιστούν ως δημόσια περιουσία, ως κοινά, πολύτιμα αγαθά που αξίζουν τη μέγιστη προσοχή και προστασία από την Πολιτεία και καθέναν από εμάς. Καμία απώλεια υγρότοπων δεν θα γίνει ανεκτή. Οι υγρότοποι θα απογραφούν και θα διασφαλισθούν για να μπορούν να προστατευθούν και να γίνονται αντικείμενο αειφορικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις αρχές της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των υδατικών πόρων.

Οι υγρότοποι συγκαταλέγονται στα πολυτιμότερα οικοσυστήματα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ενώ παρέχουν πληθώρα υπηρεσιών στον άνθρωπο. Πηγές και εργαστήρια ζωής, συνεχώς μεταβαλλόμενα, οι υγρότοποι παρουσιάζουν τεράστια ποικιλότητα ειδών σε ελάχιστη έκταση, καθώς κυριαρχούνται από το λίκνο της ζωής, το νερό.

Στην Ελλάδα ο αριθμός και η έκταση των υγρότοπων συρρικνώθηκε δραματικά κατά τον 20 αιώνα. Αλλά ακόμα και στις μέρες μας οι πιέσεις που ασκούνται στα υγροτοπικά οικοσυστήματα είναι σημαντικές, ενώ η χώρα έχει αποτύχει να αποτρέψει την καταστροφή πολύτιμων υγροτοπικών οικοσυστημάτων, όπως της λίμνης Κορώνειας. Η ρύθμιση του μικροκλίματος, η συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας των νερών, η ενίσχυση των αλιευτικών αποθεμάτων, η εξασφάλιση αποθεμάτων νερού για ύδρευση και άρδευση, η ομορφιά του υγρού στοιχείου και τόσες άλλες υπηρεσίες των υγροτόπων αποτελούν απαραίτητους συμμάχους για την οικολογική-παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας που ήδη κάνει τα πρώτα της βήματα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και όχι εμπόδια για μια στρεβλή ανάπτυξη που είχε στόχο το κέρδος.

Ενώνουμε τη φωνή και τη δύναμή μας και γιορτάζουμε με όλους όσοι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται για τη διατήρηση και την αειφορική διαχείριση των υγροτόπων.