Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

«Ήπιος αγροτοκαθαρισμός» δηλαδή ούτε τα προσχήματα πια δεν τηρούνται


Θα μπορούσε να είναι η λύση στο πρόβλημα της ανεργίας. Στον δήμο «της καρδιάς μας», στον δήμο–«πρότυπο» οι ιδέες δεν στερεύουν ποτέ. Απόδειξη η ανάρτηση στη Διαύγεια, απόφασης δημάρχου, η οποία αναθέτει «Υπηρεσίες διαχείρισης ήπιου καθαρισμού Ρέματος Αγίας Παρασκευής στην διαδρομή από ΕΠΑΛ μέχρι Μέγα Ρέμα» στον κατάλληλο αγρότη-παραγωγό.

https://diavgeia.gov.gr/doc/970%CE%9E%CE%A916-19%CE%99?inline=true

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020

ΣτΕ 1966/2020: Νόμιμη μη εξαίρεση έκτασης από τη δασική νομοθεσία

Περίληψη της απόφασης 1966/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ενόψει του χρόνου κατάθεσης της αίτησης, συντρέχει νόμιμος λόγος, συνιστάµενος στην οικονομία της δίκης να διακρατηθεί και να εκδικασθεί η υπόθεση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δοθέντος ότι οι αποφάσεις των διοικητικών εφετείων, οι οποίες εκδίδονται επί διαφορών, όπως είναι και η προκείµενη, υπόκεινται, κατ’ αρχήν, σε έφεση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.

Προβάλλεται ότι µη νομίμως απορρίφθηκε η αίτηση των αιτούντων, δεδοµένου ότι στην κρινόµενη περίπτωση πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 3208/2003, εφόσον, όπως προκύπτει από το σύνολο των προσκοµισθέντων τίτλων κτήσεως, ορισμένοι από τους οποίους ανάγονται προ της 23ης Φεβρουαρίου 1946 και από έκθεση φωτοερµηνευτικής έρευνας του έτους 1996, την οποία επικαλούνται οι αιτούντες, το επίδικο ακίνητο αποτελούσε διαχρονικά και για διάστηµα µεγαλύτερο των 100 χρόνων καλλιεργούμενη έκταση µε ελαιόδενδρα που όµως καταστράφηκαν λόγω εγκαταλείψεως της καλλιέργειας. Εξάλλου, η έκταση αυτή περιβάλλεται από καλλιεργούμενες εκτάσεις µε ελαιόδενδρα μεγάλης ηλικίας, ενώ η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει οικιστική ανάπτυξη. Ο λόγος αυτός, καθ’ ο µέρος προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη είναι αναιτιολόγητη, ενόψει του ότι δεν περιλαμβάνεται στο σώμα αυτής οποιαδήποτε αιτιολογία, είναι απορριπτέος ως αβάσιµος, δεδομένου ότι, κατά γενική αρχή η αιτιολογία της διοικητικής πράξεως δεν απαιτείται να περιέχεται το σώµα της αλλά αρκεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου.

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Οι νόμοι ισχύουν για τους άλλους, όχι για τον Κούλη, τη Μαρέβα και την παρέα τους

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα ΚΟΝΤΡΑ


Το Σάββατο έστελνε καλημέρες από την ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη του ζόφου και του πόνου. Επισκεπτόμενους χώρους του καταρρεύσαντος ΕΣΥ, με ασθενείς διασωληνωμένους έξω από τις ΜΕΘ, με ασθενείς που στέλνονται πρόωρα στα σπίτια τους (για ν’ αδειάσουν κρεβάτια), ανακυκλώνοντας την πανδημία. Mε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό που δεν μπορούν πλέον να κάνουν ασφαλείς για τους ασθενείς εφημερίες. Αυτός, όμως, ήταν μέσα στην καλή χαρά και απολάμβανε τη λιακάδα και το τσουρεκάκι που αγόρασε από το φούρνο…