Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Οζουσα η "διαβούλευση" για το Κ.Ε. Λυμάτων

Εδώ και πολλές δεκαετίες, οι τοπικές διοικήσεις στη Ραφήνα και στ' άλλα χωριά της Ανατολικής Αττικής άφηναν τα βοθρολύματα μιας χωρίς σχεδιασμό οικιστικής γιγάντωσης να πλημμυρίζουν τους δρόμους, να χύνονται στο Μεγάλο Ρέμα και να ρυπαίνουν όλον τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Αφού πια οι πάντες απηύδησαν με τη χρόνια πρακτική της διάχυσης των λυμάτων, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. συνεπικουρούμενη από την τοπική διοίκηση έρχονται σήμερα να προωθήσουν την κατασκευή ενός Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) για την ευρύτερη περιοχή. Παρότι υπόσχονται το απαύγασμα της σύγχρονης τεχνολογίας, το καθαρότερο επεξεργασμένο νερό "για να το πιείς στο ποτήρι", φτάνουν να προωθούν, τον 21ο αιώνα, μια τεράστια εργοστασιακή μονάδα, τη μεγαλύτερη των Μεσογείων, δίπλα από το χαρακτηρισμένο ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος Μεγάλο Ρέμα, η οποία θα ρυπαίνει τον θαλάσσιο αποδέκτη και μάλιστα νόμιμα. Η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή δεν καταγράφεται ως άξια προστασίας —"δεν ανήκει στον κατάλογο των ευαίσθητων αποδεκτών έτσι όπως αυτοί έχουν αναγνωρισθεί στο πλαίσιο της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και των σχετικών ΚΥΑ 5673/400/1997 και 48392/939/2002 (ΦΕΚ Β’ 405) περί καθορισμού ευαίσθητων σε φαινόμενα ευτροφισμού αποδεκτών" [ΜΠΕ, σ.57]— καθώς άλλα είναι τα σχέδια για το πρώην θέρετρο της Ραφήνας: ένα μεγάλο λιμάνι "13 προβλητών πρόσδεσης πλοίων" [ΜΠΕ, σ.93] και ένα υπερ-τοπικό ΚΕΛ των δήμων Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Λούτσας και τμημάτων της Ν. Μάκρης και της Παιανίας, χαρακτηριστικά της ανάπτυξης που μας επιφυλάσσουν εδώ και καιρό.

Μερικά στοιχεία από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του ΚΕΛ

Χωροθεσία: Το ΚΕΛ χωροθετείται στη θέση Πλατύ Χωράφι - Ετος Στέκο, "20 μ. από την οριογραμμή του ρέματος" [ΜΠΕ, σ.163], το οποίο οριοθετείται τμηματικά —αυθαίρετα και αντιεπιστημονικά— μόνο και μόνο για να καλυφθούν τα τυπικά προαπαιτούμενα του έργου. Επίσης, χωροθετείται "σε απόσταση 640 μ. από τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο Κισδάρι Πικερμίου" [ΜΠΕ, σ.130].
Λειτουργία: Πολύς λόγος έχει γίνει για το αν το ΚΕΛ αυτό είναι τριτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας επεξεργασίας. Ειδικοί επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια προχωρημένη δευτεροβάθμια επεξεργασία με εφαρμογή ορισμένων επιμέρους διεργασιών που τηρούνται κατά την τριτοβάθμια επεξεργασία, χωρίς ωστόσο, συνολικά η επεξεργασία να καθίσταται τριτοβάθμια.
Ομως, το ρυπαντικό φορτίο των εκροών αποκαλύπτει την αλήθεια, με ενδεικτικότερα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων εκροών. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, το ανακτημένο νερό θα χρησιμοποιείται για άρδευση καλλιεργειών και αστικού και περιαστικού πρασίνου, με οριακές τιμές ρύπων πλην εκείνων του φωσφόρου που είναι ιδιαίτερα υψηλές. Τους υπόλοιπους μήνες οι εκροές θα διοχετεύονται στη θάλασσα της Ραφήνας, έχοντας όμως υποστεί χαμηλότερο βαθμό επεξεργασίας: με υπερεκαντονταπλάσιο αριθμό κολοβακτηριδίων, με πενταπλάσιο αριθμό εντεροκόκκων και διπλάσια ποσότητα φωσφόρου από την επιτρεπόμενη σε θάλασσες που προστατεύονται και θεωρούνται ευαίσθητοι αποδέκτες. Ο αγωγός θα εκβάλλει ~2 χλμ. από την ακτή εξολοθρεύοντας τους λειμώνες Ποσειδωνίας, προστατευόμενο είδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Ελληνική νομοθεσία ως οικότοποι προτεραιότητας. Συνέπειες θα υπάρξουν και για τις ακτές κολύμβησης, όταν τα θαλάσσια ρεύματα κατευθυνόμενα δυτικά του σημείου διάθεσης των εκροών, θα παρασέρνουν το πεδίο των λυμάτων στις παραλίες της Ραφήνας. Οσο αφορά την αλίευση στην ευρύτερη περιοχή του σημείου διάθεσης, δηλ. στον Ευβοϊκό κόλπο, οι συνέπειες είναι προφανείς. Ομως τα σενάρια αυτά δεν εξετάζονται καθόλου στη ΜΠΕ. Επιπλέον, προβλέπεται η λειτουργία "ανοικτών δεξαμενών και φρεατίων" [ΜΠΕ, σ.179,232] — κλειστές θα είναι μόνο οι δεξαμενές της πρωτοβάθμιας καθίζησης, των έκτακτων συνθηκών και της αποθήκευσης της ιλύος.
Κόστος: Χρησιμοποιείται μια ακριβή τεχνολογία για τη δευτεροβάθμια επεξεργασία (μιας και η χρηματοδότηση κατασκευής δευτεροβάθμιων ΚΕΛ επιδοτείται από την ΕΕ), αλλά το κυριότερο είναι το υψηλό κόστος λειτουργίας το οποίο θα επιβαρύνει εσαεί τους φορολογούμενους.
Αξεσουάρ για τοπικούς ιθαγενείς: "λίμνες με νούφαρα και χρυσόψαρα" [ΜΠΕ, σ.14]. Ναι! Στην Ανατολική Αττική, σε μία από τις δύο περιοχές της Ελλάδας όπου έχει εγκατασταθεί —στα έλη του Σχινιά και της Βραυρώνας— το κουνούπι τίγρης που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, υπόσχονται περισσότερα στάσιμα νερά.

Για τους παραπάνω λόγους, η πρωτοβουλία "Δασαμάρι S.O.S." διαφωνεί με την κατασκεύη του ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι και προτείνει την κατασκευή μικρών, τοπικών (σε επίπεδο οικισμών), τριτοβάθμιων βιολογικών καθαρισμών με απεριόριστη επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών. Αυτό άλλωστε αναφέρει και η ΜΠΕ όταν, προκειμένου να απορριφθεί η εναλλακτική της μεταφοράς των λυμάτων στο ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας, επικαλείται τη σύγχρονη τάση της περιβαλλοντικής θεωρίας: Αλλωστε, η διεθνής τάση σε κατασκευές τέτοιου τύπου αφορά στην προώθηση περισσότερων, μικρότερων τοπικών μονάδων, αντί της κατασκευής μεγαλύτερων, υπερ‐τοπικών με αυξημένη περιβαλλοντική όχληση. [ΜΠΕ Παράρτημα ΙΙ, σ.7] Κατόπιν τούτου, λοιπόν, η αντιφατική αυτή "μελέτη" καταλήγει στη λύση ενός ...υπερ-τοπικού ΚΕΛ.

Πώς μεθοδεύονται όμως τα τελευταία στάδια της διαβούλευσης για τη γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για το ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι; Με αυθαιρεσίες, κραυγαλέες καταστάσεις και συνοπτικές διαδικασίες.

Το Τοπικό Συμβούλιο Ραφήνας αρχικά ψήφισε λευκό, οπότε η ψηφοφορία χρειάστηκε να επιδιορθωθεί με την επανασύγκλιση του Τοπικού Συμβουλίου ώστε τελικά —κατόπιν "μαλάξεων" στους συμβούλους;— να ψηφίσει θετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο Πικερμίου επιδεικνύοντας μια βικιπαιδεική αποφασιστικότητα και στοχοπροσήλωση ψήφισε εξαρχής θετικά (3 υπέρ, 1 κατά, 1 λευκό), δηλώνοντας βέβαια αναρμόδιο να διαβάσει και να κατανοήσει τη ΜΠΕ και παραπέμποντας τους επικριτές να προσφύγουν στο ΣτΕ. Γνωρίζουν άραγε ότι η προσφυγή στο ΣτΕ θα αναβάλει επ' αόριστον κάθε διαδικασία κατασκευής του ΚΕΛ;

Η Δημοτική Επιτροπή "Διαβούλευσης", ακόμη πιο στοχοπροσηλωμένη, προσήλθε με σχεδόν κάθε "διαβουλευόμενη/ο" να συμφωνεί όχι με τη μελέτη για το συγκεκριμένο έργο, αλλά με το γεγονός δημιουργίας ΚΕΛ ("επιτέλους να τελειώσουμε με τα βοθρολύματα, ευχαριστούμε καλέ μας δήμαρχε") και να ψηφίζει πριν καν τοποθετηθούν όλες/οι και πριν διαβουλευτούν. Η διαδικασία της "διαβούλευσης" ήταν εξπρές, παρότι ο προεδρεύων δήμαρχος (ο μη εκλεγμένος) διέκοπτε συνεχώς τον εμπεριστατωμένο κριτικό λόγο των μελών που διαφωνούσαν. Με ανυπομονησία αντιμετωπίστηκαν τρία μέλη (Ciné Σχολειό Πικερμίου, Δασαμάρι S.O.S., Κίνηση για την Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος) που έθεσαν τα περιβαλλοντικά προβλήματα αυτής της εργοστασιακής μονάδας και καταψήφισαν τη ΜΠΕ. Αλλά ακόμη και ένας σύλλογος (Νηρέας) που υποστήριξε τη μελέτη, αλλά επέστησε την προσοχή σε κάποια θέματα, και αυτός αντιμετωπίστηκε με ανυπομονησία. Μια "διαβούλευση" προσχηματική, από μια άκυρη, όπως πληροφορούμαστε, Eπιτροπή που έχει συγκροτηθεί χωρίς να έχει λάβει την αναγκαία πλειοψηφία των 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου [Καλλικράτης-ν.3852/2010, άρθρο 76]. Μια Επιτροπή, σχεδόν στην ολότητά της, των αρεστών και των προθύμων για όλες τις δουλειές...


Εισήγηση της πρωτοβουλίας "Δασαμάρι S.O.S." στην Επιτροπή "Διαβούλευσης" [irafina gr]

Να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, η Επιτροπή Διαβούλευσης οφείλει να συνεδριάζει τουλάχιστον 5 φορές το χρόνο. Είναι ζήτημα αν σε όλη την προηγούμενη περίοδο των 2½ χρόνων της θητείας του προηγούμενου δημάρχου (του εκλεγμένου), η Επιτροπή να συνεδρίασε 3 ή 4 το πολύ φορές. Επίσης, αν και ζητήθηκε από τον προεδρεύοντα να τηρηθούν πλήρη πρακτικά της συνεδρίασης και να μας αποσταλούν προκειμένου να ελέγξουμε την αναγραφή όλων των απόψεων/κρίσεων που διατυπώθηκαν, ουδέποτε μας εστάλησαν. Αυτά είναι ενδεικτικά του σεβασμού που δείχνει η διοίκηση του δήμου Ραφήνας στο θεσμό της κοινωνικής διαβούλευσης.

Θλιβερό παραλειπόμενο της συνεδρίασης της Επιτροπής ήταν και η απειλή του αντιδήμαρχου τεχνικών υπηρεσιών (γνωστού υβριστή) ότι όποιος αμφισβητεί την τριτοβάθμια επεξεργασία αυτού του έργου θα αντιμετωπίσει "κάποιες συνέπειες...". Αναρωτιόμαστε τι περισσότερο ακούγεται στο δήμο του Παλέρμο;

Η συνέχεια δόθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα σταθούμε μόνο σε δύο επιπλέον σημεία.

Οι βασικές αρχές σχεδιασμού του ΚΕΛ αναφέρονται στις αρχικές σελίδες της ΜΠΕ [σ.7] και προσδιορίζουν την επεξεργασία των λυμάτων ως "προχωρημένη".


Οι βασικές αρχές σχεδιασμού κατά τον μελετητή της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. [ΜΠΕ, σ.7]

Είναι προφανές ότι ο περιβαλλοντικός μελετητής του έργου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δεν ρισκάρει να ορίσει συνολικά την επεξεργασία ως τριτοβάθμια και γι αυτό επιλέγει τον ασαφή όρο "προχωρημένη" επεξεργασία. Γνωρίζει την διαμάχη που, εδώ και πολύ καιρό, επικρατεί στο δήμο περί τριτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας επεξεργασίας. Κι ενώ θα τον συνέφερε να ορίσει ως βασική αρχή σχεδιασμού την εφαρμογή τριτοβάθμιας επεξεργασίας προκειμένου να προωθήσει επικοινωνιακά στην τοπική κοινωνία το αμφιλεγόμενο έργο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., δεν το πράττει. Ερχεται λοιπόν, αντ' αυτού, ένας τιτανομέγιστος αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών και στη γραπτή εισήγησή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με περισσή ευκολία προσθέτει εμβόλιμα τον όρο "τριτοβάθμια" ορίζοντας αυθαίρετα στις βασικές αρχές σχεδιασμού την εφαρμογή "προχωρημένης τριτοβάθμιας" επεξεργασίας. Παρα τρίχα τεταρτοβάθμια!


Οι βασικές αρχές σχεδιασμού κατά τον εισηγητή αντιδήμαρχο τ.υ. [Εισήγηση Τ.Υ.]

Τέλος, έκπληξη μας προκάλεσε η νεότευκτη θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης υπέρ του ΚΕΛ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο Πλατύ Χωράφι κρίνοντας ότι η ΜΠΕ είναι ..."επιστημονικά άρτια". Μια αλλοπρόσαλλη διαβούλευση συν τοις άλλοις.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

*** Τα ανώνυμα σχόλια δεν θα δημοσιεύονται πάντα. ***