Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017

Σκάνδαλο Δασικών Χαρτών

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΚΟΝΤΡΑ (2/6/2017)

Σκάνδαλο Δασικών Χαρτών
Το ΣτΕ ευθυγραμμίζεται με τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Ο πρόεδρος του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ Αθ. Ράντος, που παλαιότερα είχε λασπωθεί από παπαγαλάκια των Τσιπροκαμμένων για την υπόθεση του νόμου Παππά για τις τηλεοπτικές άδειες, ευθυγραμμίζεται τώρα πλήρως με την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ προκειμένου αυτή να ολοκληρώσει το έργο της κύρωσης των δασικών χαρτών-καρικατούρων σε όλη την Ελλάδα.

Εμείς από την αρχή ξεκαθαρίσαμε ότι οι δασικοί χάρτες δεν πρέπει να φτιαχτούν, γιατί έχουν γίνει μεγάλες ανατροπές στη δασική νομοθεσία και έτσι θα αποχαρακτηριστούν και άλλα δάση και δασικές εκτάσεις, δεκάδων εκατομμυρίων στρεμμάτων. Πολλοί έντιμοι άνθρωποι, μέσα σ’ αυτούς και δασολόγοι, είδαν αυτή καθαυτή την ανάρτηση των δασικών χαρτών ως θετικό γεγονός, γιατί έτσι θα αναδειχτεί το μέγεθος των καταπατήσεων και ξεχερσωμάτων δασών και δασικών εκτάσεων. Εξέφραζαν δε το φόβο, μήπως η κυβέρνηση υποκύψει στις πιέσεις των καταπατητών και σταματήσει τη διαδικασία κατάρτισης, ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών. Η ζωή διέψευσε αυτούς τους φόβους και τις εκτιμήσεις, αφού η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τρέχει το έργο της νομιμοποίησης των μαζικών καταπατήσεων και ξεχερσωμάτων δασών και δασικών εκτάσεων.

Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται:

Πρώτο, το πλούσιο αντιδασικό οικοδόμημα που έχτισαν οι προηγούμενες πρασινογάλανες κυβερνήσεις.

Δεύτερο, την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 3889/2010, που δίνει στον υπουργό Περιβάλλοντος το δικαίωμα να νομοθετεί συνέχεια, εισάγοντας μέσω υπουργικών αποφάσεων νέες αντιδασικές διατάξεις, με στόχο να επιταχυνθεί το έργο της ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών-καρικατούρων, που θα νομιμοποιήσουν τις καταπατήσεις που έγιναν διαχρονικά και θα είναι ανοιχτοί σε νομιμοποιήσεις νέων γενεών καταπατήσεων.

Τρίτο, την αδυναμία των περιβαλλοντικών οργανώσεων και ιδιαίτερα της ΠΕΔΔΥ, να αντεπεξέλθουν οικονομικά για να αντιμετωπίσουν τη σωρεία των αντισυνταγματικών διατάξεων που εισάγονται από την κυβέρνηση.

Τέταρτο, την οριστική στροφή του ΣτΕ, που ανοιχτά πλέον νομιμοποιεί όλες τις αντιπεριβαλλοντικές διατάξεις, υπηρετώντας το «δίκαιο του μονάρχη».

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, το Μάη του 2007 είχε υποβάλει αίτηση κατά του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γιατί «καθυστερούσε» την κατάρτιση, ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών. Η αίτηση αυτή συζητήθηκε στις 21 Μάη του 2015 και στις 23 Μάρτη του 2016 δημοσιεύτηκε η απόφαση 805/2016. Ενώ χρειάστηκαν 9 χρόνια για να βγει αυτή η απόφαση, δεν ήταν άμεσα εκτελεστή. Το ΣτΕ, με την απόφασή του αυτή έδωσε εξάμηνη αναβολή, για να καταθέσει υποτίθεται το Δημόσιο κάποιες διευκρινίσεις γύρω από την κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών, και όρισε ως νέα δικάσιμο τις 2 Δεκέμβρη του 2016. Τελικά, η δικάσιμος πήγε στις 23 Φλεβάρη του 2017 και η νέα απόφαση, η 1203/2017, που τροποποίησε την απόφαση 805/2016, δημοσιεύτηκε στις 28 Απρίλη.

Και η νέα απόφαση, όμως, δεν είναι οριστική και το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ έδωσε νέα αναβολή (δεδομένου ότι οι δασικοί χάρτες-καρικατούρα δεν έχουν ακόμη κυρωθεί) για τις 6 Δεκέμβρη του 2017, για να δώσει υποτίθεται διευκρινίσεις η ΕΚΧΑ ΑΕ και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΓΔΑΠΔΑ).

Το ΣτΕ δίνει στην ΕΚΧΑ ΑΕ δεύτερη αναβολή, για να δώσει υποτίθεται διευκρινίσεις, τη στιγμή που στην πρώτη αναβολή η ΕΚΧΑ ΑΕ απαξίωσε το ΣτΕ και δεν απάντησε στις διευκρινίσεις που αυτό της ζήτησε! Το μόνο που εξυπηρετούν αυτές οι αναβολές είναι να κερδίσουν χρόνο ΕΚΧΑ ΑΕ και Φάμελλος προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δασικοί χάρτες-καρικατούρα, μέσω της συνεχούς έκδοσης υπουργικών αποφάσεων του Φάμελλου, που θα εισάγουν και νέες αντιδασικές διατάξεις νομιμοποίησης καταπατητών.

Προκειμένου να δικαιολογήσει τις δύο αναβολές στην έκδοση οριστικής απόφασης, που έδωσε με τις αποφάσεις 805/2016 και 1203/2017, το ΣτΕ επικαλείται την παράγραφο 3α του άρθρου 50 του ΠΔ 18, που κωδικοποιεί τη νομοθεσία για το ΣτΕ. Αυτή η παράγραφος, όμως, προβλέπει: «…να εκδώσει προδικαστική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους διαδίκους, και να ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία… τάσσοντας προς τούτο αποκλειστική εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα ούτε μεγαλύτερη από τρεις μήνες» (η επισήμανση δική μας).

Για τρεις μήνες το πολύ και εφάπαξ μπορεί να δώσει το ΣτΕ αναβολή για μια προδικαστική απόφαση. Το Ε’ Τμήμα, όμως, και ο πρόεδρός του έδωσαν δύο αναβολές συνολικού χρόνου 20 μηνών και 14 ημερών! Και όπως δείχνουν τα πράγματα, μετά τον Δεκέμβρη του 2017 θα δοθεί και νέα αναβολή, γιατί ο βρεγμένος τη βροχή δεν την φοβάται. Ο Αθ. Ράντος «έγραψε» τη νομιμότητα, όπως αυτή καθορίζεται από το ΠΔ 18/1989, γιατί αυτό απαιτούσε το «δίκαιο του μονάρχη».

Στην απόφαση 805/2016 το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ τόνιζε: «Ως εκ τούτου, παράλειψη της Διοίκησης να ολοκληρώσει τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών κατά το ως άνω χρονικό σημείο, καθιστά την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης νομικώς πλημμελή». Αυτή η επισήμανση, αν εισαγόταν στην τελική απόφαση του ΣτΕ, που έπρεπε να εκδοθεί τον Ιούλη του 2016 (με βάση την παρ. 3α του άρθρου 50 του ΠΔ 18/1989), θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στην κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, γιατί θα έβγαζε παράνομη όλη την κτηματογράφηση που έχει γίνει ως τώρα.

Το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ και ο πρόεδρός του Αθ. Ράντος δεν περιορίστηκαν μόνο στη χορήγηση των δύο αναβολών. Προχώρησαν ακόμα παραπέρα, εξαφανίζοντας τη θέση τους για νομική πλημμέλεια, που τίναζε στον αέρα την κτηματογράφηση που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Στην απόφαση 1203/2017 «ξέχασαν» τη νομική πλημμέλεια και στη αρχή της 22ης σκέψης τους αναφέρουν: «Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, νομίμως καταρχήν, ο νομοθέτης έχει προβλέψει και η διοίκηση έχει κινήσει τη διαδικασία του Κτηματολογίου όσο και αυτήν του Δασολογίου».

Τέλος, τόσο στην πρώτη προδικαστική απόφαση (805/2016) όσο και στη δεύτερη (1203/2017) το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ στις διευκρινήσεις του απαιτεί από τη Διοίκηση να εφαρμόσει στη σύνταξη, ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών την απόφαση 32/2013 της Ολομέλειας του ΣτΕ, μια σημαντική απόφαση που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και υπονομεύτηκε τόσο από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όσο και από το ίδιο το ΣτΕ.

Η απόφαση 1203/2017, με την οποία απαιτείται να εφαρμοστεί η απόφαση 32/2013 του ΣτΕ, δημοσιεύτηκε στις 28 Απρίλη του 2017. Στις 19 Μάη, ο Φάμελλος, με εγκύκλιο διαταγή του, διατάζει τους διευθυντές Δασών και τους Δασάρχες να εφαρμόσουν το άρθρο 5 του ΠΔ 32/2016, που είναι ευθέως αντίθετο με την απόφαση 32/2013 του ΣτΕ και ευθέως αντισυνταγματικό. Παρά ταύτα, το ΣτΕ και ο πρόεδρος του Ε’ Τμήματος, Αθ. Ράντος σφυρίζουν αδιάφορα. Διέγραψαν την παράδοση του Μ. Δεκλερή στο συγκεκριμένο Τμήμα του ΣτΕ, δεν υπερασπίζονται τον δασικό πλούτο της χώρας και το περιβάλλον και μπήκαν στην υπηρεσία της περιβόητης ανάπτυξης προς όφελος αποκλειστικά του κεφαλαίου.

Γεράσιμος Λιόντος

Πηγή: ΚΟΝΤΡΑ (2/6/2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

*** Τα ανώνυμα σχόλια δεν θα δημοσιεύονται πάντα. ***