Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011

Οριοθέτηση Ρεμάτων Δασαμάρι και Βαλανάρη(ι):
Μια Οικολογική Καταστροφή

Πριν από αρκετό καιρό, ψάχνοντας στοιχεία για την περιοχή μας στο διαδίκτυο, βρήκα έναν προϋπολογισμό από το Συμβούλιο της Επικρατείας ο οποίος περιείχε κονδύλία για την Οριοθέτηση των Ρεμάτων Δασαμάρι και Βαλανάρη(ι). Συγκεκριμένα για την Οριστική Οριοθέτηση του Ρέματος Δασαμάρι ο Προτεινόμενος Προϋπολογισμός ήταν 10.922,40 ευρώ και για την Οριστική Οριοθέτηση του Ρέματος Βαλανάρη(ι) ήταν 9.708,81 ευρώ, για το έτος 2011. Πριν μερικές μέρες ένας φίλος και ενεργός κάτοικος της περιοχής μου απέστειλε ένα έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής με αρ.πρωτ. Δ10/22039οίκ/28-9-11 όπου εγκρίνεται η οριοθέτηση των δύο Ρεμάτων. Δε θα παραθέσω τα κατασκευαστικά στοιχεία που παρατίθενται στο συγκεκριμένο έγγραφο καθώς αποτελούν αντικείμενο μηχανικού, όμως: Ουσιαστικά "οριοθέτηση" σημαίνει υποστήριξη των παρειών εκατέροθεν του Ρέματος έτσι ώστε να μην εμποδίζεται(;) η ροή του νερού και τυχόν κατολισθήσεις από τις παρειές. Γι αυτό χαρείτε το Ρέμα στη φυσική κατάσταση που διατηρεί σήμερα, καθώς πλησιάζουμε στην τσιμεντοποίησή του, που ουδεμία σχέση δε θα έχει με τη σημερινή του παρθένα μορφή. Το Ρέμα θα υποστεί τέτοιες αλλαγές που δε θα διαφέρει και πολύ από ένα Αθηναϊκό Ρέμα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι μέρος της περιοχής διέλευσης αυτών των δύο Ρεμάτων έχει χαραχτηρισθεί ως "Βιότοπος Corine" με κωδική ονομασία A00060037 Όρος Πεντέλη με πολύ μεγάλο αριθμό αξιόλογων φυτών και αξιόλογα είδη πουλιών όπως είναι ο Κοκκινοτσιροβάκος
Κοκκινοτσιροβάκος
και αξιόλογα είδη ερπετών όπως είναι ο Πρασινόφρυνος.
Πρασινόφρυνος

Οι οριοθετήσεις των Συγκεκριμένων Ρεμάτων αποτελούν μέρος της Οριοθέτησης του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας, στις εκβολές του οποίου υπάρχει ο Υγρότοπος Ραφήνας ο οποίος περιγράφεται ως εξής:
ΡΑΦΗΝΑ με έκταση εκβολών 170 στρέμματα και ρέμα 500 στρέμματα. Εδώ έχουν καταγραφεί περισσότερα από 70 είδη πουλιών, όπως τα κινδυνεύοντα Μαυροκέφαλος γλάρος και Σταρήθρα και άλλα είδη που προστατεύονται από διεθνείς διατάξεις. Επίσης, πολλά πουλιά, όπως ο Καστανοκέφαλος γλάρος, συναντώνται στην περιοχή σε μεγάλους αριθμούς για να τραφούν (Πηγή: http://www.forest.gr/).

Ο υγρότοπος απειλείται από εγκιβωτισμό του τμήματος του ρέματος, που βρίσκεται εντός της πόλης της Ραφήνας και μέχρι τις εκβολές του. 

Καταλαβαίνετε λοιπόν την οικολογική καταστροφή η οποία θα προκληθεί στην περιοχή μας. Ας ελπίσουμε μόνο από την Οριοθέτηση αυτή να δοθεί μια λύση στα προβλήματα της περιοχής του Αγ. Σπυρίδωνα, στην οποία τα έργα έχουν δια νόμου σταματήσει στις παραρεμάτιες περιοχές και υπάρχουν ακόμη αμφιλεγόμενα οικόπεδα τα οποία αποτελούν μέρος του Ρέματος! Ευτυχώς η οριοθέτηση θα καθυστερήσει ίσως λίγο ακόμη διότι υπάρχει μια σειρά από Μελέτες οι οποίες θα πρέπει να εκπονηθούν πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της Οριστικής Οριοθέτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

*** Τα ανώνυμα σχόλια δεν θα δημοσιεύονται πάντα. ***