Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Αποθρασύνθηκαν οι δασοκτόνοι του ΥΠΕΚΑ

Small_img_21032Το πρώτο δεκαήμερο του Φλεβάρη διέρρευσε το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), με τίτλο: «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», που ήταν έτοιμο από τις 4 Δεκέμβρη του 2013. Σ’ αυτό το νομοσχέδιο ενσωματώθηκε και το νομοσχέδιο για τα «Δασικά Οικοσυστήματα», ως Κεφάλαιο Γ’ με τίτλο «Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας». Το νομοσχέδιο για τα «Δασικά Οικοσυστήματα» είχε τεθεί σε «διαβούλευση» από τις 18 Σεπτέμβρη μέχρι τις 2 Οκτώβρη του 2013 και σ’ αυτό είχαν εισαχθεί και διατάξεις με τις οποίες ενσωματώνονταν μερικώς η απόφαση 32/2013 του ΣτΕ (παρέμενε, όμως, σε ισχύ η απόφαση του πρώην υπουργού ΠΕΚΑ ΑΘ. Μωραϊτη, με την οποία υπονομεύεται πλήρως η απόφαση 32/2013 του ΣτΕ). Με την ενσωμάτωση του νομοσχεδίου ως Κεφάλαιο Γ’ σε άλλο νομοσχέδιο, αφαιρέθηκε και αυτή η μερική ενσωμάτωση της απόφασης 32/2013 του ΣτΕ.

Αναφερόμαστε σ’ αυτό το νομοσχέδιο, γιατί για μια μεγάλη περίοδο αποτελούσε το φερετζέ της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ. Ο Ειδικός Γραμματέας Δασών Γ. Αμοργιανιώτης, τουλάχιστον μέχρι τις 20 Αυγούστου του 2013 δικαιολογούσε την άρνησή του στην άμεση εφαρμογή της απόφασης 32/2013 του ΣτΕ, επικαλούμενος αυτό το νομοσχέδιο που θα έλυνε το ζήτημα. Απευθυνόμενος στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (ΔΠΔΦΠ) έγραφε: «Θέμα: Περί συμμορφώσεως της Διοίκησης επί Δικαστικών Αποφάσεων – Το θέμα ήδη αντιμετωπίζεται με σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο “Δασικά Οικοσυστήματα: Ορισμοί, Μέτρα Προστασίας, Ανάπτυξης και Διαχείρισης και άλλες διατάξεις” του ΥΠΕΚΑ, το οποίο μετά τη σχετική διαβούλευση θα προωθηθεί άμεσα για ψήφιση στη Βουλή».

Επειδή στο νομοσχέδιο δεν ενσωματωνόταν ατόφια η απόφαση 32/2013 του ΣτΕ και τελικά αφαιρέθηκαν και όλα τα ψήγματα που υπήρχαν, τίθεται επί τάπητος η άμεση εφαρμογή της απόφασης 32/2013 του ΣτΕ. Πάνω σ’ αυτό το τόσο καυτό ζήτημα είχαμε δημοσιεύσει τρία άρθρα, τα οποία μπορεί ν’ αναζητήσει κανείς στην ιστοσελίδα μας (οι σχετικές παραπομπές δημοσιεύονται στο τέλος).

Με αίτησή μας στις 21 Ιούλη του 2013 απαιτούσαμε από τον Ειδικό Γραμματέα Δασών να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση εφαρμοστικής εγκυκλίου της απόφασης του ΣτΕ. Μας απάντησε στις 12 Σεπτέμβρη: «Οι ως άνω διατάξεις του Ν. 3208/2003 έχουν καταργηθεί ήδη από το 2010 με τον νόμο 3889/2010, με αποτέλεσμα την πλήρη υιοθέτηση από τον κοινό νομοθέτη (Ν. 998/1979, άρθρο 3) του συνταγματικού ορισμού του δάσους». Σε μας απαντούσε ότι το θέμα της υιοθέτησης του συνταγματικού ορισμού του δάσους λύθηκε από τον κοινό νομοθέτη, ενώ στη ΔΠΔΦΠ είχε απαντήσει στις 20 Αυγούστου ότι το θέμα της άμεσης εφαρμογής της απόφασης 32/2013 αντιμετωπίζεται με το νομοσχέδιο για τα «Δασικά Οικοσυστήματα». Πρόκειται για δύο διαφορετικές απαντήσεις, που και οι δύο δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, στην οποία κυριαρχεί η εφαρμογή των δασοκτόνων διατάξεων, κόντρα στην απόφαση 32/2013 του ΣτΕ και στο συνταγματικό ορισμό του δάσους. Η άμεση εφαρμογή της απόφασης 32/2013 του ΣτΕ προβάλλει επιτακτικά, για να σταματήσει ο αποχαρακτηρισμός δασών και δασικών εκτάσεων μέσω της σύνταξης Δασικών Χαρτών-κουρελού, μέσω Πράξεων Χαρακτηρισμού και μέσω των αποφάσεων των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, που εφαρμόζουν την απόφαση Μωραΐτη.

Θυμίζουμε ότι η άμεση εφαρμογή όλων των αποφάσεων του ΣτΕ είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5 του συντάγματος και το άρθρο 50 παρ. 4 του ΠΔ 18/1989. Αρθρο 95 παρ. 5 του συντάγματος: «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως ο νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης». Αρθρο 50 παρ. 4 του ΠΔ 18/1989: «Οι διοικητικές αρχές, σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, πρέπει να συμμορφώνονται ανάλογα με κάθε περίπτωση, με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό. Ο παραβάτης, εκτός από την δίωξη κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, υπέχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση».

Επομένως, οι Γ. Αμοργιανιώτης, Κ. Δημόπουλος και Σ. Καλαφάτης, Ειδικός Γραμματέας Δασών, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών, και Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, αντίστοιχα, είχαν υποχρέωση να ανάψουν το πράσινο φως στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος να συντάξει εφαρμοστική εγκύκλιο κατάργησης της απόφασης Μωραϊτη και εφαρμογής του συνταγματικού ορισμού για το δάσος και τη δασική έκταση, αγνοώντας τον όρο «αναγκαία επιφάνεια» για τα ποσοτικά κριτήρια. Ο προϊστάμενος της ΔΠΔΦΠ με έγγραφό του ήδη από τις 13 Μάη του 2013 ζητούσε την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ. Παραθέτουμε απόσπασμα του εγγράφου του:

«Η άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι, ενόψει της εφαρμογής της διαμορφωθείσας νομολογίας, θα πρέπει με εγκύκλιο διαταγή να ενημερώσουμε τις δασικές υπηρεσίες της χώρας, υποδεικνύοντας την εφαρμογή του ορισμού του δάσους και της δασικής έκτασης που δίνεται στην ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 24 του Συντάγματος, λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη και τις ειδικότερες κρίσεις της αριθ. 32/2013 απόφασης, σε σχέση με τα άγρια ξυλώδη φυτά, τα οποία καλύπτουν μια έκταση (που είναι αδιάφορο εάν χαρακτηρίζονται ως δασοπονικά ή όχι), καθώς την έννοια της «αναγκαίας επιφάνειας» που αναφέρεται στον ορισμό. Επιπροσθέτως, πρέπει ν’ ανακληθεί η αριθ. 204262/4545/23-11-2010 εγκύκλιος της υπηρεσίας, που αναφέρεται στα κριτήρια βάσει των οποίων χαρακτηρίζεται μια έκταση».

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η ΔΠΔΦΠ συνέταξε Ενημερωτικό Σημείωμα με το οποίο ζητά να καταργηθεί η απόφαση 204262/4545/23-11-2010 του πρώην υφυπουργού Αθ. Μωραϊτη. Ποια είναι η τύχη αυτού του Ενημερωτικού Σημειώματος δεν γνωρίζουμε. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι πως έχει τεράστιες ποινικές και διοικητικές ευθύνες η τριάδα των Αμοργιανιώτη-Δημόπουλου-Καλαφάτη. Ρωτάμε: Θα παρέμβει άμεσα το ΣτΕ κατά των Γ. Αμοργιανιώτη και Κ. Δημόπουλου που παραβιάζουν την απόφασή του 32/2013; Θυμίζουμε ότι υπάρχει επιτροπή του ΣτΕ που συγκροτήθηκε για να ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεών του και να ενεργεί άμεσα όταν διαπιστώνει ότι αυτές δεν εφαρμόζονται. Ο Αρειος Πάγος θα ενεργήσει άμεσα στέλνοντας τις παραβιάσεις του Σ. Καλαφάτη στη Βουλή;

Εμείς θα κάνουμε τα πάντα, για να αναγκαστούν οι κύριοι αυτοί να εκδώσουν την εφαρμοστική εγκύκλιο της απόφασης 32/2013 του ΣτΕ και να καταργήσει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ την απόφαση Μωραϊτη.

Παλαιότερα άρθρα:
Γεράσιμος Λιόντος
Πηγή: ΚΟΝΤΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

*** Τα ανώνυμα σχόλια δεν θα δημοσιεύονται πάντα. ***