Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

Καταργούν ρέματα και προστασία του περιβάλλοντος


Tην κακοποίηση των ρεμάτων, πολύτιμων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, έως πλήρους εξαφανίσεώς τους θεσμοθετεί σχέδιο νόμου του υπουργείου ΠΕΚΑ, το οποίο περιλαμβάνει αμέτρητο αριθμό σκοτεινών φωτογραφικών διατάξεων, άσχετων μεταξύ τους, με τις οποίες κατεδαφίζει βίαια κάθε ίχνος νομιμότητας.

Το νομοσχέδιο-σκούπα υπό τον τίτλο "Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - Ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας" που κατατέθηκε χθες στη Βουλή καταργεί το σημερινό καθεστώς που προβλέπει την οριοθέτηση των ρεμάτων με Προεδρικό Διάταγμα εισάγοντας καθεστώς ασυδοσίας. Επιτρέπει την τμηματική οριοθέτησή τους με απόφαση του διορισμένου γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του υπουργού ΠΕΚΑ και Υποδομών ακόμη και την προσωρινή οριοθέτηση για να εκδοθεί οικοδομική άδεια με αίτημα φορέα η ιδιώτη. Στα έργα διευθέτησης περιλαμβάνεται και η εκτροπή τους, όπως και η μετατροπή τους σε κλειστό η ανοιχτό τεχνικό έργο στην ίδια ή διαφορετική θέση. Καταργεί την οριοθέτηση για την κατασκευή φραγμάτων, υδροληψιών, υδροηλεκτρικών σταθμών με το τρυκ "εφόσον αυτά βρίσκονται πάνω στο σώμα του φράγματος", όπως και για την κατασκευή υπόγειων αγωγών, αγωγών υδροληψίας και διάθεσης αποβλήτων.

Για ρέματα που έχουν ήδη οριοθετηθεί, μπορεί να κινηθεί εκ νέου η διαδικασία με τις καταστροφικές διατάξεις του νομοσχεδίου. Το ίδιο ισχύει και για εκκρεμείς υποθέσεις. Η οριοθέτηση των ρεμάτων ως αυτόνομη διαδικασία και προαπαιτούμενο στις εγκρίσεις ή τροποποιήσεις σχεδίου πόλεως και οικισμών ή έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης Οικοδομικών Συνεταιρισμών και Ιδιωτικών Πολεοδομήσεων επίσης καταργείται. Εφεξής θα εντάσσεται στις διοικητικές πράξεις εγκρίσεων των παραπάνω μελετών.

Εκχωρούνται σε ιδιώτες αρμοδιότητες σχεδιασμού και κατασκευής "έργων διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας των ρεμάτων". Εντός επιχειρηματικών πάρκων ή οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προβλέπεται η "διευθέτηση" ρεμάτων, ακόμη και η πολεοδόμηση της επιφάνειας της αρχικής κοίτης.

Επιδρομή στις προστατευόμενες περιοχές και δάση

Με άλλες διατάξεις υπονομεύεται το θεσμοθετημένο καθεστώς των προστατευόμενων περιοχών, καθώς κατά παρέκκλιση στις ζώνες προστασίας επιτρέπονται νέες εγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων και επέκταση των υφιστάμενων με τους όρους δόμησης που ίσχυαν πριν από την έκδοση της Προστατευτικής ΚΥΑ ή Π.Δ. "Δίνει" ταυτόχρονα γι' αυτές και ανανέωση περιβαλλοντικών όρων.

Εκδίδει συγχωροχάρτι σε καταπατητές διευκολύνοντας τη οικοπεδοποίηση δημοσίων εκτάσεων καθώς θεωρούνται οικόπεδα εντός σχεδίου εκτάσεις με έναν περίεργο συλλογισμό περί ρυμοτομικών σχεδίων οριστικών διανομών του υπουργείου Γεωργίας που εγκρίθηκαν πριν από το 1975 "ανεξαρτήτως εάν περιλαμβάνονται ή όχι τα ίδια στον πίνακα Διανομής".

Άλλο άρθρο αποχαρακτηρίζει δάση και δασικές εκτάσεις του Δημοσίου και απαγορεύει την κήρυξή τους ως αναδασωτέων με τον ισχυρισμό ότι απώλεσαν τον χαρακτήρα τους προ του 1975 με διοικητική πράξη βάσει της οποίας εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης ως οικοδομικά τετράγωνα.

Δώρα και δωράκια

Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, ενόψει δημοτικών εκλογών καταργεί την έκδοση οικοδομικής άδειας για μεγάλα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης δήμων ή κοινοτήτων, κατασκευής ΧΥΤΑ και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων όπως και άρδευσης. Εφεξής θα απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, όπως για έναν μαντρότοιχο λόγου χάρη.

Φορτώνει και υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο τις εκτός σχεδίου περιοχές. Ανατρέπει Π.Δ. του 1985 και... απελευθερώνει τον αριθμό ορόφων βιομηχανικών εγκαταστάσεων υφιστάμενων αλλά και αυτών που πρόκειται να ανεγερθούν. Χωρίς άδεια και κανέναν περιορισμό ως προς το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου και του αριθμού των εγκαταστάσεων, επιτρέπονται μονάδες σαλιγκαριών. Αναδρομικά πάλι όπου απαγορεύεται η δόμηση σε δρόμους ακραίων σημείων ρυμοτομικών σχεδίων όπως ορίζεται σε περιοχές Ζωνών Ρυθμιζόμενων από Προεδρικά Διατάγματα, τα οικόπεδα που βλέπουν στον δρόμο κτίζονται με το προηγούμενο καθεστώς, αρκεί να έχει υποβληθεί "φάκελος μελέτης για έκδοση οικοδομικής άδειας".

Αλλάζει προς το χειρότερο τον ήδη άθλιο νέο οικοδομικό κανονισμό του 2012 (π.χ. παρεκκλίσεις στο ύψος και στον όγκο των ειδικών κτηρίων πλην γραφείων με συντελεστή δόμησης 1,2 το ύψος φτάνει τα 21 μέτρα). Προσθέτει και άλλες κατηγορίες κτηρίων για τακτοποίηση αυθαιρεσιών με δύο διαφορετικές διατάξεις "διορθώνοντας" τον νόμο 4178/2013. Τα κτήρια εκκλησιών, μονών, μητροπολιτικών μεγάρων κ.ά. της Εκκλησίας της Κρήτης ονομάζονται "ειδικά κτήρια δημοσίου ενδιαφέροντος" και για τις οικοδομικές εργασίες επιτρέπονται παρεκκλίσεις με υπουργική απόφαση ΠΕΚΑ. Μάλιστα για την κατασκευή ή επισκευή τους, αντί του τίτλου ιδιοκτησίας, κατά την έκδοση των αδειών δεν θα χρειάζεται τίτλος ιδιοκτησίας αλλά πιστοποιητικό από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο περί μη διεκδικήσεως του ακινήτου από το Δημόσιο η ΟΤΑ.

Νομιμοποιεί εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών των οποίων οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η οι αποφάσεις μίσθωσης εκδόθηκαν πριν από την έγκριση του Χωροταξικού για τις υδατοκαλλιέργειες (4.11.2011). Στο νομοσχέδιο-σκούπα περιλαμβάνεται και εκείνο που είχε παρουσιαστεί ως αυτόνομο με το οποίο κατά παρέκκλιση και υπέρβαση της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας με διάφορες εργασίες γιγαντώνονται τα ποδοσφαιρικά γήπεδα και θεσπίζονται εμπορικές χρήσεις.

Γήπεδο ΑΕΚ

Στο προτελευταίο άρθρο, 25ο κατά σειρά, χωρίς να κατονομάζεται η ΑΕΚ, προβλέπεται η χρηματοδότηση με δημόσιο χρήμα από τις Περιφέρειες, για κατασκευή εν όλω ή εν μέρει, όπως και η επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων "που ανήκουν, κατά κυριότητα η κατά χρήση σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία ή συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα". Η φωτογραφική διάταξη θα ισχύσει δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ.

Πηγή: Η ΑΥΓΗ

1 σχόλιο :

  1. Αναμενόμενο μετά την υποβολή και το πάγωμα του άλλου τέρατος με τον εύηχο και μακροσκελή τίτλο "Δασικά οικόσυστήματα ....κλπ" του περασμένου Σεπτεμβρίου. Εδώ μπαίνουν και τα "γραφεία δόμησης" δηλαδή οι Καλλικρατικές δημοτικές πολεοδομίες. Συμπληρώνει το έγκλημα της ΚΥΑ της 13ης Φεβρουαρίου για τις παραχωρήσεις από τους δήμους με όφελος για το Δημόσιο (ταμείο) 20%. Θα δίνει το γραφείο δόμησης την έκταση πακέτο με τη σχετική άδεια δηλαδή. Είναι το επόμενο βήμα για το fast track βιασμό. Τι άλλο να περιμένουμε;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

*** Τα ανώνυμα σχόλια δεν θα δημοσιεύονται πάντα. ***