Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

ΟΜΟΦΩΝΑ!!


-«Η κοινωνία βλέπει πώς ο καθένας πολιτεύεται στο δημόσιο βίο και βγάζει τα ανάλογα συμπεράσματα.»
κατακλείδα «απάντησης» της δημοτικής αρχής σε ανάρτηση που την εγκαλούσε για την στάση της κατά του περιβάλλοντος και την υποβάθμιση των τοπικών συλλογικών οργάνων )

Το παραπάνω συμπέρασμα περί του τρόπου άσκησης πολιτικής και συμπερασμάτων, εκτοξεύτηκε ως απαυγάζουσα αλήθεια, φωτοβολίδα διαρρηγνύουσα τα ερεβώδη σκοτάδια της αγνοίας και του θράσους ορισμένων, που καταχρηστικά, γίνονται ανεκτοί στα δημοτολόγια του δήμου Ραφήνας–Πικερμίου [1], όταν αμφισβητήθηκε η τεκμηρίωση και η ορθότητα των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, των προτάσεων για την οριοθέτηση των ρεμάτων Βαλανάρη (του κανονικού και του ψευδεπίγραφου) και του -εντελώς ψευδεπίγραφου- «ρέματος Δασαμάρι».

Μία σοφιστεία περί αλάθητου των υπηρεσιών, που ξεστόμισε ο δήμαρχος αντιδήμαρχος, προκάλεσε από θυμηδία μέχρι οργή, για το πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος που θέλει να αποδείξει το αναπόδεικτο και να στηρίξει το αβάσιμο. Αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά. Έχει γίνει της μόδας στις διαβουλεύσεις περί οριοθετήσεων και διευθετήσεων, να παρουσιάζονται -αυθαίρετα- ως «οικολογικά ιερό Γκράαλ» οι προτάσεις που περιλαμβάνουν συρματοκιβώτια, ως «περιβαλλοντικά φιλική» πρόταση. Ένας ακόμα αφορισμός αβάσιμος, που βασίζεται στην ίδια προσωπική και αμφισβητούμενη, λογική.

Με τη δύναμη της -χαλιναγωγημένης όπως έχουμε καταδείξει- εναρμονισμένης πλειοψηφίας, ή με την παράκαμψη της διαβούλευσης σε μία περίπτωση (για το ψευδεπίγραφο Δασαμάρι) προκρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη του δήμου, λύσεις-εργολαβίες, που τέθηκαν σε διαβούλευση από την Περιφέρεια, κληρονομημένες από την εποχή της παλαιότερης νομαρχιακής αρχής, του Λ. Κουρή. Για τις μελέτες αυτές, συνοδευόμενες από θετική γνωμοδότηση του δήμου και ειδικά της τεχνικής υπηρεσίας του, και παρά την αρνητική γνωμοδότηση της επιτροπής διαβούλευσης, έφτασε η ώρα της εξέτασής τους από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και το Περιφερειακό Συμβούλιο (23/7/2015), προκειμένου να εξεταστούν όλες οι παράμετροι που τις αφορούν και να ληφθεί απόφαση για θετική ή αρνητική γνωμοδότηση.

Τέθηκε λοιπόν πρώτη, προς εξέταση για θετική γνωμοδότηση η πρώτη, εκείνη που αφορά το ρέμα Μπάκα, που εδώ ο μελετητής το ονομάζει «Δασαμάρι».

Σημειώνουμε πως για όλες τις φερόμενες ως μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων επί προτάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας, είχαν εγερθεί αρκετές αντιδράσεις από δημοτικές και περιβαλλοντικές κινήσεις, πρωτοβουλίες καθώς και συλλόγους, ενεργών πολιτών. Στις ενστάσεις αυτές, είχαν επισημανθεί:

Α. Πως για τις προτεινόμενες επεμβάσεις διευθέτησης στο υδρογραφικό δίκτυο του Μεγάλου Ρέματος και του Βαλανάρη, απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγματος (με την οριοθέτηση) αφού πρόκειται για ρέμα ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (YA 9173/1642/3-3-93, ΦΕΚ 281/Δ΄/93), βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο αλλά και έχει ιδιαίτερη παλαιοντολογική αξία, γεγονός που καταγελάστηκε από τις αυθεντίες του δήμου...

Β. Για τους παραπάνω λόγους, η οριοθέτηση θα πρέπει να επεκτείνεται και στα 100 μέτρα από τα πρανή του ρέματος.

Γ. Προτείνονται έργα διευθέτησης σε περιοχές που δεν χρειάζονται αφού δεν έχουν πλημμυρίσει ποτέ (τα ανάντη δεν πλημμυρίζουν) αλλά και δεν οικοδομούνται (δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις).

Δ. Προτείνονται έργα που δεν κρατούν το νερό στα ανάντη (όπως θα ήταν το σωστό) αλλά το παροχετεύουν σε μεγαλύτερες ποσότητες και υψηλότερες ταχύτητες, στα κατάντη, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες πλημμύρας του Μεγάλου Ρέματος, στη Ραφήνα.

Ε. Στην αποτύπωση των γειτνιαζουσών χρήσεων γης, είχαν παραληφθεί οι χρήσεις «Δάσος», «Δασική έκταση», ή ακόμα και δεσμεύσεις όπως «Αναδασωτέα έκταση», πράγμα που διαμόρφωνε τις προτάσεις και τους περιβαλλοντικούς όρους, εντελώς εκτός πλαισίου νομιμότητας και σε περιβαλλοντικά ασύμβατες κατευθύνσεις.

Η απάντηση που δόθηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τον δήμαρχο αντιδήμαρχο γενικών θεμάτων, ήταν πως «οι υπηρεσίες ξέρουν» και μάλιστα επικαλέστηκαν την δική τους επιστημονική (!!!) τους αρτιότητα.

Φευ! Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, με αρνητική εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο και ακολούθως, το Περιφερειακό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ, δεν εκτίμησαν ούτε τους ισχυρισμούς των «οραματιστών» (δημάρχου αντιδημάρχου γενικών θεμάτων και του αρμοδίου αντιδημάρχου), ούτε και τη θετική γνωμοδότηση που εισηγήθηκε η τεχνική υπηρεσία του δήμου.

Αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ, αρνητικά για τη ΜΠΕ για την οριοθέτηση (με έργα ανακατασκευής της κοίτης με συρματοκιβώτια και διευθέτησης) για το ψευδεπίγραφο «Δασαμάρι» που στην πραγματικότητα είναι το ρέμα «του Μπάκα».

Συγκεκριμένα, ο εισηγητής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, συμπεραίνει (αναδημοσιεύουμε το σκεπτικό για την αρνητική εισήγηση):

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εκτιμά ότι δεν προκύπτει ανάγκη καθολικής πραγματοποίησης των ως άνω προτεινόμενων έργων διευθέτησης. Oι σχεδιαζόμενοι αναβαθμοί [2] με σκοπό την ανάσχεση της ροής των ρευμάτων και τη συγκράτηση και περιορισμό των φερτών, θεωρούνται ως απαραίτητα έργα, λαμβανομένης υπόψη της αποψίλωσης των αντίστοιχων λεκανών, συνεπεία των πρόσφατων πυρκαγιών. Όμως, η πραγματοποίηση έργων διευθέτησης, τα οποία δεν κρίνονται άμεσα απαραίτητα, είναι πολύ πιθανόν να οδηγεί στη χωρίς λόγο επιβάρυνση της πλημμυρικής παροχής κατάντη, βλέπε Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, όπου ο πλημμυρισμός του συνιστά μια μη επιθυμητή αλλά και κυρίως μια μη επιτρεπτή κατάσταση. Ως εκ τούτου η Δ/νση Περιβάλλοντος προτείνει την οριοθέτηση του ρέματος επί τη βάσει της υφιστάμενης κατάστασης της πλημμυρικής εκτόνωσης στα κατάντη και εντός της λεκάνης απορροής του μελετούμενου ρεύματος (ρ. Δασαμάρι) και όχι επί τη βάσει των προτεινόμενων στην διαβιβασθείσα μελέτη, επεμβάσεων που οδηγούν στην πλήρη παροχέτευσή του στο ήδη ανεπαρκές Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας. Η Υπηρεσία μας εκτιμά ότι, τα έργα διευθέτησης θα πρέπει να περιορισθούν στα απολύτως απαραίτητα. Δηλ, σε αυτά των ήπιων τεχνικών έργων διάβασης (πχ ιρλανδικές διαβάσεις), επαρκώς σχεδιασμένων και αιτιολογημένων οδών, της αποκατάστασης καταπτώσεων πρανών και ενίσχυσης αυτών πλησίον όμως υφιστάμενων ή σχεδιαζόμενων οδών ή όπου αντίστοιχοι λόγοι ασφαλείας το επιβάλλουν, καθώς και αναβαθμούς συγκράτησης φερτών.

Συγκεφαλαιώνοντας, η Υπηρεσία μας εισηγείται αρνητικά επί της διαβιβασθείσας ΜΠΕ που αφορά τα ως άνω έργα επί των ρευμάτων της μελέτης και προτείνει τον επανασχεδιασμό της οριοθέτησής τους στη βάση των ως άνω παρατηρήσεων. Συγκεκριμένα προτείνεται να πραγματοποιηθεί η οριοθέτηση του ρεύματος λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, μετά των αποδεκτών έργων, όπως αυτά αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και όχι στη βάση του συνόλου των περιγραφομένων έργων της μελέτης. Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι δεδομένης της διαπιστούμενης αύξησης της συχνότητας των πλημμυρικών φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής (και στην Περιφέρεια Αττικής), θα πρέπει άμεσα στο σχεδιασμό των σχετικών έργων να συνυπολογίζονται οι αναλογούμενες αυξήσεις στις πλημμυρικές παροχές, και κατ’επέκταση, και στις απαιτούμενες διατομές.


Τέλος η Υπηρεσία εκτιμά ότι εφόσον το ρέμα Βαλανάρης έχει χαρακτηρισθεί ως ρέμα Ιδιαίτερου Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος (YA 9173/1642/3-3-93 (ΦΕΚ281/Δ΄/93) και επειδή σύμφωνα με την Υποβληθείσα ΜΠΕ και τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα, τμήμα του βρίσκεται εντός χαρακτηρισμένης αρχαιολογικής περιοχής αλλά και ιδιαίτερης παλαιοντολογικής αξίας, η οριοθέτηση του ρέματος θα πρέπει να ακολουθήσει τα προβλεπόμενα της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν4258/14 (ο οποίος κατήργησε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν880/79 όπως είχε τροποποιηθεί με το Ν2072/97) όπου για την οριοθέτησή του απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος σε συνδυασμό με τις αναφερόμενες μεταβατικές διατάξεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του ως άνω νόμου. Λόγω των ως άνω, προτείνεται κατά τη διαμόρφωση των ορίων του να συμπεριληφθούν και όλοι οι σχετιζόμενοι φυσικοί σχηματισμοί κατά μήκος αυτού, ενώ η οικοδόμηση των νέων κτισμάτων θα πρέπει να επιδιώκεται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 100 μέτρων από τα πρανή του ρεύματος και εκτός των οριογραμμών.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, για το ρέμα Μπάκα –«ψευδεπίγραφο Δασαμάρι»- αρχικά (που σε λογική συνέχεια ισχύουν και για το ρ. Βαλανάρη) είδε αυτά που επισημάνθηκαν στην δημοτική αρχή αλλά η δημοτική αρχή τα αγνοούσε επιδεικτικά, προτάσσοντας τη θετική γνωμοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου και την επιστημονικότητα του δημάρχου αντιδημάρχου και του ετέρου αντιδημάρχου του.

Επειδή απ ότι φαίνεται η Περιφέρεια, ΟΜΟΦΩΝΑ αμφισβητεί τους ισχυρισμούς των ανωτέρω [3], αναμένεται απάντηση των «οραματιστών» που να εξηγούν γιατί δεν είδαν αυτά που όλοι βλέπουν και γιατί υπερασπίζονται με τόση ζέση, την προώθηση προτάσεων τόσο αντιπεριβαλλοντικών αλλά και τόσο τεχνικά απαράδεκτων, η εφαρμογή των οποίων θα δημιουργούσε εντονότερες πλημμυρικές συνθήκες στην πόλη της Ραφήνας. [4]

Ακολουθεί σε λίγο καιρό η εξέταση της δίδυμης ΜΠΕ για τον Βαλανάρη. Μία μελέτη που πάσχει πολύ πιο σοβαρά, σε πολλά σημεία τα οποία έχουμε παρουσιάσει και τεκμηριώσει, ουκ ολίγες φορές. Ελπίζουμε μετά από την απόρριψη των προτάσεων και της ίδιας της ΜΠΕ για το ψευδεπίγραφο Δασαμάρι, οι ιθύνοντες του δήμου να το σκεφτούν λίγο καλύτερα.

Και να φροντίσουν να έχουν ανοιχτά αυτιά για τους ενεργούς πολίτες του δήμου.
Νίκος Σίμος
___________________
[1] απάντηση του αντιδήμαρχου που υπερέβη κάθε όριο: “Αν δεν σας αρέσουν, κύριε, οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου, αλλάξτε δήμο!!!” Το επανέλαβε δις, ανερυθρίαστα, με τους παριστάμενους να το αφήνουν να περνάει σαν απίστευτη τερατολογία ή γραφικότητα, αντί της διακοπής της διαδικασίας και της ανάκλησής του στην τάξη.
[2] Πρόκειται για μέρος ορεινών υδρονομικών που προτάθηκαν από τις κινήσεις ενεργών πολιτών, για την συναφή περίπτωση του Βαλανάρη, αλλά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αντέδρασε απαντώντας «Όχι θα ήταν οι ίδιες όπως εξηγήθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Ναι στα έργα ορεινής δασονομίας και στις εκτεταμένες δασικές δενδροφυτεύσεις αλλά δεν είναι θέμα αυτής της μελέτης» και τονίζουμε το «ορεινής δασονομίας» που παραπέμπει σε «ορεινή αστυνομία».
[3] Κανείς από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, κανείς από το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν είναι μέλος της δημοτικής κίνησης ΜΕΤΩΠΟ ΨΗΛΑ, ούτε της ανεξάρτητης πρωτοβουλίας πολιτών Δασαμάρι S.O.S., ούτε της Κίνησης για την Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας.
[4] Πρόκειται για δύο ΜΠΕ με προτάσεις διευθέτησης που εκτός της αύξησης της πλημμυρικής παροχής προς το Μέγα Ρέμα, δεν αιτιολογούνται όπως έχει επανειλημμένα τονιστεί.

Σχετικές αναρτήσεις:
O Schiller στο δημαρχείο
Ακαίρου θυμού το κέρδος, πτώσις
Ο Βαλανάρης εκπέμπει SOS, οι πολίτες αντιδρούν
Ο Βαλανάρης κινδυνεύει, οι πολίτες αντιδρούν
Εργολαβίες φυσικής καταστροφής με πρόσχημα αντιπλημμυρικά
Παρέμβαση στην πλατεία Πικερμίου για την προστασία του περιβάλλοντος
Αλλά και
Τι είναι Δασικό και τι όχι στη Ραφήνα και το Πικέρμι

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

*** Τα ανώνυμα σχόλια δεν θα δημοσιεύονται πάντα. ***