Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018

Αμαλία Τόκα: Να εναρμονιστεί ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου με τις αποφάσεις των Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας και Αθηναίων, για τα ρέματα

Να εναρμονιστεί ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου
με τις αποφάσεις των Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας και Αθηναίων, για τα ρέματα


Πρόσφατα ήρθε στη δημοσιότητα το κοινό δελτίο τύπου των Δήμων Αθηναίων και Ν. Φιλαδέλφειας αναφορικά με την μελέτη που προτάθηκε σε αυτούς από την Περιφέρεια για τα έργα διευθέτησης του ρέματος Ποδονίφτη στο μέρος που κείται εντός των γεωγραφικών τους ορίων (800μ). Όπως προκύπτει από το δελτίο τύπου, αλλά και τις εισηγήσεις τους προς τα Δημοτικά τους Συμβούλια, οι ως άνω Δήμοι, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της ΕΕ, την πάγια νομολογία του ΣτΕ, τη γνωμοδότηση του καθ' ύλην αρμόδιου για την οριοθέτηση και διευθέτηση των ρεμάτων ΕΛΚΕΘΕ, τις προτάσεις των τοπικών συλλόγων, κατοίκων και επιστημόνων προς το σκοπό της προστασίας και διατήρησης του Ποδονίφτη, ως μνημείου της φύσης, δεν συμφώνησαν με την διάτρητη και παρωχημένη μελέτη που τους προτάθηκε για την μετατροπή του ποταμού σε έναν στεγανό αγωγό ομβρίων υδάτων.

Συγκεκριμένα, οι εισηγητές τόνισαν ότι οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δεν πρέπει να εκπονούνται με τις οδηγίες που λαμβάνουν οι μελετητές από τους πολιτικούς προϊστάμενους και στην προκειμένη περίπτωση από την Περιφέρεια, ούτε να είναι copy-paste από άλλες μελέτες όπως είναι η ΜΠΕ του ρέματος Ραφήνας! Ζήτημα με το οποίο από ότι «φαίνεται» η δική μας Διοίκηση δεν συμφωνεί, διότι, οι επί της αρχής αποδεκτές απόψεις επί της ΜΠΕ του ρέματος Ραφήνας ήταν αυτές των παρευρισκόμενων εισηγητών του γραφείου μελετών και του αξιωματούχου παράγοντα του αρμόδιου Υπουργείου.

Οι δύο Δήμοι αποφάσισαν επίσης να συντονιστούν στον έλεγχο και την καταγραφή των επικίνδυνων ή και αυθαίρετων κατασκευών προκειμένου αυτές να απομακρυνθούν για να δοθεί ο απαιτούμενος ζωτικός χώρος στο ποτάμι. Αποφάσισαν, επίσης, να εναρμονιστούν με τις υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (επίσημο έγγραφο 15424/23.6.2017) η οποία δεν συμφωνεί με την στεγανοποίηση του υδατορέματος διότι δεν είναι λύση φιλική στο περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, το μικροκλίμα της περιοχής και διότι τέτοιες λύσεις τσιμεντοποίησης δεν είναι αποδεκτές γιατί αλλάζουν τον χαρακτήρα του ρέματος. Και τελικά, αποφάσισαν από κοινού, να μην κάνουν άλλο ένα ακόμη λάθος στη σειρά λαθών που έχουν καταγραφεί ως προς την διαχείριση των ποτάμιων οικοσυστημάτων.

Ενόψει των ανωτέρω, θέτω το ακόλουθο ερώτημα: Με δεδομένο ότι τα ¾ της παροχής του Ποδονίφτη δηλ. τα 300κ.μ./δευτερόλεπτο έχουν εκτραπεί, παρανόμως (διότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες και απαλλοτριώσεις), στο ρέμα Ραφήνας και τα οποία αποτελούν τη μισή παροχή του ρέματος Ραφήνας, είναι ή όχι απαραίτητο το Δημοτικό μας Συμβούλιο να επανεξετάσει και να απορρίψει την ΜΠΕ του ρέματος Ραφήνας προκειμένου να εναρμονιστεί με το παραπάνω σκεπτικό των αποφάσεων των δύο Δημοτικών Συμβουλίων Αθηναίων και Ν. Φιλαδέλφειας;

Προτείνω την άμεση σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη νέας απόφασης προκειμένου να απορρίψει και να επιστρέψει στην Περιφέρεια την προτεινόμενη διάτρητη και αντιπεριβαλλοντική ΜΠΕ για το ρέμα Ραφήνας, η οποία προτείνει την μετατροπή του ρέματος καθ' όλη την διαδρομή του, μήκους 15.000μ., σε έναν ανοιχτό στεγανό αγωγό ομβρίων υδάτων.

Ζητώ να εναρμονιστούμε, έστω και τώρα, με τις θέσεις και αποφάσεις των Δήμων Αθηναίων και Ν. Φιλαδέλφειας διότι τα ρέματα ως φυσικοί αγωγοί και οικοσυστήματα εξετάζονται καθ' όλη την διαδρομή τους από τις πηγές μέχρι την εκβολή τους και να ληφθούν υπόψη οι θέσεις των πολλών εισηγητών και επιστημόνων, ότι ο εγκιβωτισμός των ποταμών και η μετατροπή τους σε ανοιχτούς ή κλειστούς οχετούς ομβρίων είναι ένας αναχρονιστικός τρόπος διευθέτησης. Με δεδομένο δε ότι οι σύγχρονες επιστημονικές θέσεις, οι οποίες έχουν περιληφθεί τόσο στην νομοθεσία όσο και στην παγκόσμια εμπειρία, ορίζουν ότι και τα αστικά ρέματα (πόλη Ραφήνας) πρέπει να διατηρούν την φυσική λειτουργία τους, εδώ και δεκαετίες σε πολλές πόλεις του κόσμου έχει ξεκινήσει η αποκάλυψη των ρεμάτων στον αστικό ιστό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί όχι μόνον η βιώσιμη αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών τους αλλά και η επαναφορά του ζωτικού ποτάμιου οικοσυστήματος.

Η Δημοτική Σύμβουλος
Αμαλία Τόκα

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

*** Τα ανώνυμα σχόλια δεν θα δημοσιεύονται πάντα. ***