Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Παρασκευή 13 Μαΐου 2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά 30ετή απαγόρευση της δόμησης στα καμένα

Στρασβούργο, 11 Μαΐου 2011

Η Oλομέλεια του ΕΚ ενέκρινε την έκθεση του Κρίτωνα Αρσένη για τη δασική προστασία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κρίτωνα Αρσένη, ζητώντας 30ετή απαγόρευση δόμησης στα καμένα, χρηματοδότηση για την πρόληψη των πυρκαγιών, αύξηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τα δάση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των δασικών υπηρεσιών.

Η έκθεση Αρσένη για την δασική προστασία και την προσαρμογή των δασών ενόψει της κλιματικής αλλαγής αποτελεί την επίσημη τοποθέτηση του Κοινοβουλίου επί της σχετικής πράσινης βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενόψει της αναθεώρησης της δασικής στρατηγικής της ΕΕ, της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής αλλά και της καθιέρωσης στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Το ΕΚ επιβεβαίωσε την ανάγκη για ευρωπαϊκά νομοθετικά εργαλεία για την προστασία δασικών εκτάσεων και οικοσυστημάτων τα δάση αλλά και για αύξηση της χρηματοδότησης. Μεταξύ των προτάσεων που υιοθετήθηκαν είναι:

-η επανεισαγωγή νομοθετικού πλαισίου και χρηματοδότησης για την παρακολούθηση των δασών και την πρόληψη των πυρκαγιών
-η αύξηση της χρηματοδότησης της δασικής προστασίας και της προστασίας της δασικής βιοποικιλότητας μέσω του ταμείου αγροτικής ανάπτυξης, καθώς τα δάση αποτελούν άνω του 42% της ευρωπαϊκής υπαίθρου.
-η έναρξη χρηματοδότησης των δημόσιων φορέων στις χρηματοδοτήσεις για δάση, εφόσον άνω του 40% των ευρωπαϊκών δασών είναι δημόσια.
-η θέσπιση 30ετoύς απαγόρευσης της δόμησης σε εκτάσεις καμένες από εμπρησμό
-η θέσπιση υποχρεωτικής εφαρμογής της ενεργούς αειφόρου δασικής διαχείρισης προσαρμοσμένη στην κλιματική αλλαγή
-η θέσπιση νομικά δεσμευτικών κριτηρίων βιωσιμότητας για την δασική βιομάζα που χρησιμοποιείται για ενέργεια.

Βασικός άξονας της έκθεσης είναι η αναγνώριση των αυξημένων διασυνοριακών απειλών από την κλιματική αλλαγή για τα δάση αλλά και της σημασίας των δασικών οικοσυστημάτων για την προσαρμογή των ευρωπαϊκών κοινωνιών στην κλιματική αλλαγή.

Ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε: "Τα ευρωπαϊκά δάση βρίσκονται υπό απειλή τόσο από την κλιματική αλλαγή λόγω αύξησης των παθογόνων οργανισμών, των πυρκαγιών και των ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά και από τη δόμηση και τους εμπρησμούς με στόχο τη δόμηση. Από την προστασία των δασών θα εξαρτηθεί η ικανότητα των κοινωνιών μας να αντέξουν τις μεγάλες αλλαγές που θα επιφέρει μεσοπρόθεσμα η κλιματική αλλαγή. Με την έκθεση αυτή το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι η οικοσυστημική προσέγγιση πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για οποιαδήποτε δασική πολιτική. Ζητάμε κάτι που δεν υπάρχει ως σήμερα, τη χρηματοδότηση των δημόσιων δασικών υπηρεσιών για να μπορέσουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή, αλλά και την αύξηση της χρηματοδότησης των δασών από την ΚΑΠ και την επανέναρξη της χρηματοδότησης για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Ζητάμε όμως και την θέσπιση 30ετούς απαγόρευσης της δόμησης σε εκτάσεις καμένες από εμπρησμό, ώστε να σταματήσει κάθε σκέψη των καταπατητών και άνομων συμφερόντων δόμησης για την καταστροφή των δασών, των κρίσιμων αυτών συμμάχων μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.”
πηγή: Kriton Arsenis


«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ...καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, η οποία να προβλέπει χρηματοδότηση για σχέδια πρόληψης και εκτίμησης κινδύνου, για το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS), για μέτρα κατάρτισης και εκπαίδευσης, και για την αποκατάσταση των δασών μετά από πυρκαγιές, μεταξύ άλλων με την ενδεχόμενη απαγόρευση, για τουλάχιστον 30 έτη, οποιασδήποτε οικοδομικής δραστηριότητας σε εκτάσεις που έχουν πληγεί από δασοπυρκαγιές·»
[Έκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την προστασία των δασών και τη σχετική πληροφόρηση στην ΕΕ: προετοιμασία των δασών ενόψει της κλιματικής αλλαγής]
[video]

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

*** Τα ανώνυμα σχόλια δεν θα δημοσιεύονται πάντα. ***