Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία