Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2011

Ψηφίστηκε το ενιαίο τιμολόγιο νερού του δήμου Ραφήνας Πικερμίου - Γιατί δεν συμφώνησα

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, που πραγματοποιήθηκε στις 7/6/2011 συζητήθηκε και αποφασίστηκε η εξίσωση του τιμολόγιου ύδρευσης του πρώην Δήμου Ραφήνας και της πρώην Κοινότητας Πικερμίου, όπως ορίζεται στο νέο νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση.
    Οι δύο περιοχές διέπονταν από διαφορετικό καθεστώς ως προς τα τιμολόγια ύδρευσης. Στο Δήμο Ραφήνας οι λογαριασμοί εκδίδονταν ανά τετράμηνο ενώ στην Κοινότητα Πικερμίου ανά τρίμηνο. Ταυτόχρονα υπήρχε διαφορετική κλιμακωτή κοστολόγηση των κυβικών.
    Η πρόταση της πλειοψηφίας προέβλεπε την ένταξη του Πικερμίου στην υπάρχουσα τιμολόγηση του πρώην Δήμου Ραφήνας και μάλιστα αναδρομικά από την 1/1/2011. Πρόταση η οποία ψηφίστηκε πλειοψηφικά. Η ένταξη αυτή θα επιφέρει σημαντικές αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης της πρώην κοινότητας Πικερμίου, ιδιαιτέρως για τις μεσαίες καταναλώσεις, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον ήδη βεβαρυμμένο οικογενειακό προϋπολογισμό, ενώ στις μεγάλες καταναλώσεις θα επιφέρει σημαντική μείωση .
    Έτσι πρότεινα, να ισχύσει για τον νέο Δήμο μας το προσαρμοσμένο σε τετράμηνη χρέωση τιμολόγιο που ίσχυε στο Πικέρμι. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνέχιση των ίδιων χρεώσεων για την περιοχή του Πικερμίου ενώ επέρχονται, ιδιαιτέρως για τις μεσαίες καταναλώσεις, σημαντικές μειώσεις στους λογαριασμούς της περιοχής της Ραφήνας. Για παράδειγμα, εάν ίσχυε το προσαρμοσμένο τιμολόγιο του Πικερμίου, το ετήσιο χρηματικό όφελος για καταναλώσεις από 60κ. μ. έως και τα 240κ. μ το τετράμηνο για τους κατοίκους της Ραφήνας θα ήταν κατά μέσο όρο 100 ευρώ ενώ για τους κατοίκους του Πικερμίου δεν θα επερχόταν καμία αλλαγή. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε την ισότητα όλων των πολιτών του Δήμου μας με τις ευνοϊκότερες για αυτούς χρεώσεις. Η μόνη περίπτωση όπου η ισχύς του προσαρμοσμένου τιμολογίου του Πικερμίου θα επέφερε αυξήσεις της τάξης του 10% στους κατοίκους της περιοχής της Ραφήνας αφορά στις μεγάλες ετήσιες καταναλώσεις (1000 κ. μ. και πάνω).
    Η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή, με τη δικαιολογία ότι θα άλλαζαν τα έσοδα του προϋπολογισμού! Το λόγο πλέον θα έχουν οι πολίτες ...
Η δημοτική σύμβουλος Ραφήνας-Πικερμίου
Αμαλία Τόκα


Σας παραθέτουμε το τιμολόγιο του τριμήνου που ίσχυε στο Πικέρμι καθώς και την αναγωγή του σε τετράμηνη χρέωση,
διατηρώντας τα συνολικά ετήσια κυβικά σταθερά όπως και τις τιμές, έτσι ώστε να μην έχουμε καμία αλλαγή στην ετήσια χρέωση


Σας παραθέτουμε το τιμολόγιο της τετράμηνης χρέωσης που ίσχυε στην Ραφήνα και το οποίο ψηφίστηκε και θα ισχύει για τον ενιαίο Δήμο μας με αναδρομική ισχύ από την 1/1/2011


Επίσης σας παραθέτουμε τους συγκριτικούς πίνακες από τους οποίους μπορείτε να εξάγεται τα συμπεράσματά σας.
Στην τελευταία στήλη καταγράφεται το ετήσιο όφελος ή χρέωση (από τα 800κ. μ. και πάνω)


Επίσης σας παραθέτουμε και τις υπόλοιπες τιμολογήσεις που θα ισχύουν από 1/1/2011 ( στις οποίες υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις από την χρέωση του Πικερμίου ). Για την περιοχή του οικισμού Αγ. Σπυρίδωνα Πικερμίου ο οποίος υδροδοτείται από ιδιωτική γεώτρηση η κοστολόγηση παραμένει ίδια για όλα τα κυβικά με την τιμή 0,40/κ.μ.

ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
(Για οικογένειες με τρία (3) παιδιά και άνω και άτομα με ειδικές ανάγκες)
Κατανάλωση 0 - 5 κυβικά/μήνα 0,56 €/κυβικό
Κατανάλωση 6 - 25 κυβικά/μήνα 0,56 €/κυβικό
Κατανάλωση 26 + κυβικά/μήνα 1,27 €/κυβικό

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΤΕΜΙ
Όλα τα κυβικά 0,74 €/κυβικό

ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
Όλα τα κυβικά 5,87 €/κυβικό

ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
Όλα τα κυβικά 0,85 €/κυβικό

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
(Αφορά τις καταναλωτές που υδρεύονται από την ιδιωτική γεώτρηση που βρίσκεται στην Νταού Πεντέλης - οικία Γεωργίου Τόρβα)
Όλα τα κυβικά 0,40 €/κυβικό


ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ανά τετράμηνο 7,00 €

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ανά τετράμηνο)
Τέλος συντήρησης ½΄΄ 10,00 €
Τέλος συντήρησης ?΄΄ Διπλάσιο (2) από το τέλος συντήρησης ½΄΄
Τέλος συντήρησης 1΄΄ Τετραπλάσιο (4) από το τέλος συντήρησης ½΄΄
Τέλος συντήρησης 1 ½΄΄ Εννεαπλάσιο (9) από το τέλος συντήρησης ½΄΄
Τέλος συντήρησης 2΄΄ Δεκαεξαπλάσιο (16) από το τέλος συντήρησης ½΄΄
Τέλος συντήρησης 2 ½΄΄ Εικοσιπενταπλάσιο (25) από το τέλος συντήρησης ½΄΄
Τέλος συντήρησης 3΄΄ Τριανταεξαπλάσιο (36) από το τέλος συντήρησης ½΄΄

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
26,00 €

ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
21,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δικαίωμα παροχής ύδρευσης ½΄΄ 412,00 €
Δικαίωμα παροχής ύδρευσης ?΄΄ Διπλάσιο (2) από το δικαίωμα ½΄΄
Δικαίωμα παροχής ύδρευσης 1΄΄ Τετραπλάσιο (4) από το δικαίωμα ½΄΄
Δικαίωμα παροχής ύδρευσης 1 ½΄΄ Εννεαπλάσιο (9) από το δικαίωμα ½΄΄
Δικαίωμα παροχής ύδρευσης 2΄΄ Δεκαεξαπλάσιο (16) από το δικαίωμα ½΄΄
Δικαίωμα παροχής ύδρευσης 2 ½΄΄ Εικοσιπενταπλάσιο (25) από το δικαίωμα ½΄΄
Δικαίωμα παροχής ύδρευσης 3΄΄ Τριανταεξαπλάσιο (36) από το δικαίωμα ½΄΄

Επίσης, από το Α τετράμηνο 2011, θα ισχύσουν οι τιμές σύμφωνα με την 286/2007 (αριθμ. Πρωτ. 4028/23-05-2007)και την 254/2008(αριθμ. Πρωτ. 3605/05-05-2008)254 ως εξής:

1. Ο τιμοκατάλογος υλικών ύδρευσης για τοποθέτηση παροχών έχει ως εξής:

ΔΙΑΤΟΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ
ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
Φ 22
σε € Φ 28
σε € Φ 32
σε €
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ
30,00 *
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ / μέτρο
0,80 1,00 1,30
ΒΑΝΑ ΒΑΛΦ
5,00 8,00 8,00
ΣΥΣΤΟΛΕΣ
1,50 2,50 2,50
ΜΑΣΤΟΣ
2,00 2,50 2,50
ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ
2,50 5,00 5,00
ΚΟΛΛΑΡΟ € 10 ανεξαρτήτου διατομής και είδους αγωγού
ΦΡΕΑΤΙΟ € 25

* Τα υλικά αυτά δεν χρησιμοποιούνται συχνά, για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει απόθεμα στην αποθήκη ύδρευσης, και κοστολόγιο αγοράς.
Σε περίπτωση τοποθέτησης τους η χρέωση θα γίνει σύμφωνα με την τιμή της αγοράς τους.

2. Οι εργασίες για την τοποθέτηση παροχών ύδρευσης θα κοστολογούνται ως εξής:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Από 1 έως 15 μέτρα € 50
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15 μέτρα ΠΡΟΣ € 3 ανά μέτρο
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 6 € ανά μέτρο
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΤΣΑΠΑ) 65 €
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 10 €
ΚΟΣΤΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 35 €

πηγή: ΠΙΚΕΡΜΙ αύριο.gr (12/6/2011)

1 σχόλιο :

  1. Ανώνυμος14/6/11, 4:54 μ.μ.

    Η απόφαση της επιτροπής "ποιότητας ζωής" [sic], υπ. αριθμ 123/2011, περί: α) εξίσωσης του χρόνου χρέωσης και έκδοσης λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής ενότητας Πικερμίου με τη Δημοτική ενότητα Ραφήνας και β) εξίσωσης του τιμολογίου ύδρευσης της Δημοτικής ενότητας Πικερμίου με τη Δημοτική ενότητα Ραφήνας:
    βλ. αρχείο pdf

    ΑπάντησηΔιαγραφή

*** Τα ανώνυμα σχόλια δεν θα δημοσιεύονται πάντα. ***