Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Τσουνάμι παρεκκλίσεων εις βάρος φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος


Tην κακοποίηση των ρεμάτων, πολύτιμων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, έως την πλήρη εξαφάνισή τους, θεσμοθετεί σχέδιο νόμου του υπουργείου ΠΕΚΑ, το οποίο περιλαμβάνει πλήθος ρουσφετολογικών φωτογραφικών διατάξεων, άσχετων μεταξύ τους.

Το νομοσχέδιο-σκούπα, υπό τον τίτλο "Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - Ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας", που κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή, απαρτίζεται από δύο μίνι νομοσχέδια για τα ρέματα που είχαν δοθεί για διαβούλευση πέρυσι την άνοιξη και για τη γιγάντωση των ποδοσφαιρικών γηπέδων όπως επιθυμούν οι ΠΑΕ, εντός οικιστικού ιστού, κατά παρέκκλιση και καθ' υπέρβαση των πολεοδομικών κανόνων τον Ιανουάριο φέτος, διανθισμένο με αμέτρητο αριθμό αποσπασματικών ρυθμίσεων.

Για τα ρέματα, αντί της οριοθέτησής τους με Προεδρικό Διάταγμα, όπως επιτάσσει η νομολογία του ΣτΕ, εισάγεται, ουσιαστικά, καθεστώς ασυδοσίας. Επιτρέπει την τμηματική οριοθέτηση, με απόφαση του διορισμένου γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του υπουργού ΠΕΚΑ και Υποδομών, ακόμη και την προσωρινή οριοθέτηση για να εκδοθεί οικοδομική άδεια με αίτημα φορέα η ιδιώτη.

Το ρέμα Δασαμάρι ... πρo νομοσχεδίου
(φωτογραφία Γιώργος Σ.)
Στα έργα διευθέτησης περιλαμβάνεται και η εκτροπή τους, όπως και η μετατροπή τους σε κλειστό η ανοιχτό τεχνικό έργο στην ίδια ή διαφορετική θέση. Καταργεί την οριοθέτηση για την κατασκευή φραγμάτων, υδροληψιών, υδροηλεκτρικών σταθμών με το τρυκ "εφόσον αυτά βρίσκονται πάνω στο σώμα του φράγματος", όπως και για την κατασκευή υπόγειων αγωγών, αγωγών υδροληψίας και διάθεσης αποβλήτων.

Για ρέματα που έχουν ήδη οριοθετηθεί, μπορεί να κινηθεί εκ νέου η διαδικασία με τις καταστροφικές διατάξεις του νομοσχεδίου. Το ίδιο ισχύει και για εκκρεμείς υποθέσεις. Η οριοθέτηση των ρεμάτων ως προαπαιτούμενο στις εγκρίσεις ή τροποποιήσεις σχεδίου πόλεως και οικισμών ή έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης Οικοδομικών Συνεταιρισμών και Ιδιωτικών Πολεοδομήσεων καταργείται. Εφεξής θα εντάσσεται στις διοικητικές πράξεις των παραπάνω εγκρίσεων (υπουργική απόφαση για σημειακή τροποποίηση του σχεδίου πόλης, Προεδρικά Διατάγματα για τα υπόλοιπα).

Εκχωρούνται σε ιδιώτες αρμοδιότητες σχεδιασμού και κατασκευής "έργων διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας των ρεμάτων". Εντός επιχειρηματικών πάρκων ή οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προβλέπεται η "διευθέτηση" ρεμάτων, όπως και η πολεοδόμηση της επιφάνειας της αρχικής κοίτης. Η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος οριοθέτησης στο σχέδιο νόμου προβλέπεται μόνον "κατ' εξαίρεση" όταν το ρέμα βρίσκεται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε παραδοσιακό οικισμό, όταν η εισηγητική έκθεση περιλαμβάνει και τα ρέματα σε δάση και σε περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας.

Αλλά και στην έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης αναφέρεται πως επιβάλλεται η θεσμοθέτηση νέου πλαισίου "με τη δημιουργηθείσα νομολογία του ΣτΕ σχετικά με την αναγκαιότητα της έκδοσης Π.Δ. για την επικύρωση καθορισμού της οριοθέτησης υδατορεμάτων που βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών"...

Επίθεση στις προστατευόμενες περιοχές και δάση

Με άλλες διατάξεις υπονομεύεται το θεσμοθετημένο καθεστώς των προστατευόμενων περιοχών κατ' επιταγήν του Νόμου 1650/86 για το περιβάλλον, καθώς κατά παρέκκλιση στις ζώνες προστασίας επιτρέπονται νέες εγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων και επέκταση των υφιστάμενων με τους όρους δόμησης που ίσχυαν πριν από την έκδοση της Προστατευτικής ΚΥΑ ή Π.Δ. "Δίνει" ταυτόχρονα γι' αυτές και ανανέωση περιβαλλοντικών όρων.

Εκδίδεται συγχωροχάρτι σε καταπατητές διευκολύνοντας τη οικοπεδοποίηση δημοσίων εκτάσεων. Εδώ εφευρίσκεται ένα απίθανο τέχνασμα. Θεωρούνται οικόπεδα εντός σχεδίου εκτάσεις ευρισκόμενες σε οικοδομικά τετράγωνα, σχηματισθέντα σε ρυμοτομικά σχέδια οριστικών διανομών του υπουργείου Γεωργίας που εγκρίθηκαν πριν από το έτος 1975, "ανεξαρτήτως εάν περιλαμβάνονται ή όχι τα ίδια στον Πίνακα Διανομής"!

Φημολογείται ότι η διάταξη αυτή έγινε για χατήρι της εταιρείας η οποία έχει αγοράσει και καταπατημένες εκτάσεις στην περιοχή της Αταλάντης. Επιδιώκει, χωρίς να έχει προβλεφθεί από κανέναν σχεδιασμό, σε έκταση 12.500 να κατασκευάσει τρία ξενοδοχεία, 5.000 εξοχικές κατοικίες, γήπεδα γκολφ κ.λπ. Επίσης τμήμα της έκτασης είναι δασικό.

Άλλο άρθρο αποχαρακτηρίζει δάση και δασικές εκτάσεις του Δημοσίου και απαγορεύει την κήρυξή τους ως αναδασωτέων με τον ισχυρισμό ότι απώλεσαν τον χαρακτήρα τους προ του 1975 με διοικητική πράξη, βάσει της οποίας εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης ως οικοδομικά τετράγωνα.

Και δεν είναι μόνον αυτό. Προστίθεται το εξής: "Για τα ως άνω ακίνητα ή τμήματα αυτών τα οποία προ του έτους 1975 εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης δεν ισχύουν τα όρια και οι ειδικές ρυθμίσεις που τυχόν προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις προστασίας των προεδρικών διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί μεταγενέστερα". Μάλιστα προβλέπει έκδοση νέου Π.Δ. "με τα νέα όρια εφαρμογής των προεδρικών διαταγμάτων προστασίας". Άραγε κινδυνεύουν με συρρίκνωση τα όρια προστασίας των ορεινών όγκων της Λαυρεωτικής, του Υμηττού, της Πάρνηθας;

Δώρα κρυφά και φανερά σε πελάτες

Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, εν όψει δημοτικών εκλογών, καταργεί την έκδοση οικοδομικής άδειας για μεγάλα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης δήμων ή κοινοτήτων, κατασκευής ΧΥΤΑ και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, όπως και άρδευσης. Εφεξής θα απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, όπως για έναν μαντρότοιχο, λόγου χάρη, ή για την επισκευή μιας στέγης.

Φορτώνει και υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο τις εκτός σχεδίου περιοχές. Ανατρέπει Π.Δ. του 1985 και... απελευθερώνει τον αριθμό ορόφων βιομηχανικών εγκαταστάσεων υφιστάμενων, αλλά και αυτών που πρόκειται να ανεγερθούν. Χωρίς άδεια και κανέναν περιορισμό ως προς το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου και του αριθμού των εγκαταστάσεων, επιτρέπονται μονάδες σαλιγκαριών. Αναδρομικά πάλι, όπου απαγορεύεται η δόμηση, σε δρόμους ακραίων σημείων ρυμοτομικών σχεδίων, όπως ορίζεται σε περιοχές Ζωνών Ρυθμιζόμενων από Προεδρικά Διατάγματα, τα οικόπεδα που βλέπουν στον δρόμο χτίζονται με το προηγούμενο καθεστώς, αρκεί να έχει υποβληθεί "φάκελος μελέτης για έκδοση οικοδομικής άδειας". Τα γήπεδα "οικοδομούνται κατά παρέκκλιση των ειδικών οριζόμενων διατάξεων και ανεξαρτήτως των ρυθμίσεων της σχετικής Ζώνης". Όπερ σημαίνει επέκταση του σχεδίου πόλης στα μουλωχτά και επιστροφή στο παρελθόν πριν από τον οικιστικό νόμο 1337/83.

Αλλάζει προς το χειρότερο τον ήδη άθλιο νέο οικοδομικό κανονισμό του 2012 (π.χ. παρεκκλίσεις στο ύψος και στον όγκο των ειδικών κτηρίων π.χ. εμπορικών κέντρων, πλην γραφείων, με συντελεστή δόμησης 1,2, το ύψος φτάνει τα 21 μέτρα). Προσθέτει και άλλες κατηγορίες κτηρίων για τακτοποίηση αυθαιρεσιών με δύο διαφορετικές διατάξεις "διορθώνοντας" το ίδιο άρθρο του 4178/2013. Τα κτήρια εκκλησιών, μονών, μητροπολιτικών μεγάρων κ.ά. της Εκκλησίας της Κρήτης ονομάζονται "ειδικά κτήρια δημοσίου ενδιαφέροντος" και για τις οικοδομικές εργασίες επιτρέπονται παρεκκλίσεις με υπουργική απόφαση ΠΕΚΑ. Μάλιστα για την κατασκευή ή επισκευή τους, αντί του τίτλου ιδιοκτησίας, κατά την έκδοση των αδειών δεν θα χρειάζεται τίτλος ιδιοκτησίας, αλλά πιστοποιητικό από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο περί μη διεκδικήσεως του ακινήτου από το Δημόσιο ή ΟΤΑ.

Δόμηση σε πεζοδρόμια

Νομιμοποιεί εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών των οποίων οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η οι αποφάσεις μίσθωσης εκδόθηκαν πριν από την έγκριση του Χωροταξικού για τις υδατοκαλλιέργειες (4.11.2011). Με τις διατάξεις γιγάντωσης των ποδοσφαιρικών γηπέδων συνοδεία εμπορικών χρήσεων και τις τροποποιήσεις στο ΝΟΚ πρώτη φορά επιχειρείται η ακύρωση του δημόσιου χαρακτήρα των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας) αφού επιτρέπεται η δόμηση σε αυτούς.

Γήπεδο ΑΕΚ

Στο προτελευταίο άρθρο, 25ο κατά σειρά, χωρίς να κατονομάζεται η ΑΕΚ, προβλέπεται η χρηματοδότηση με δημόσιο χρήμα από τις περιφέρειες, για κατασκευή εν όλω ή εν μέρει, όπως και η επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων "που ανήκουν, κατά κυριότητα ή κατά χρήση, σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία ή συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα". Η φωτογραφική διάταξη θα ισχύσει δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ.

Πηγή: Η ΑΥΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

*** Τα ανώνυμα σχόλια δεν θα δημοσιεύονται πάντα. ***