Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Απόφαση δημοτικού συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου για Δασαμάρι

Απόφαση 52/2014 του δημοτικού συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου που συνεδρίασε την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 με θέμα Λήψη απόφασης επί αιτήματος 114 κατοίκων σχετικά με την προστασία των δασικών εκτάσεων στο Δασαμάρι [Διαύγεια, ΑΔΑ ΒΙΗΜΩ16-7Β6]

Απόφαση
για την  προστασία του δασικού χαρακτήρα 
των καμένων δασικών εκτάσεων στο Δασαμάρι του Πεντελικού βουνού

Με δεδομένα ότι το Δασαμάρι, το οποίο εκτείνεται βόρεια του Πικερμίου, μεταξύ Ντραφίου και Διώνης-Αιολίδας
1. έχει χαρακτηριστεί δάσος και δασική έκταση [πράξη 2532/1980 Δασαρχείου Πεντέλης, χάρτες 115986, 115987, 115996 Διευθ. Δασών Ανατ. Αττικής]
2. έχει κηρυχθεί αναδασωτέα περιοχή μετά τις πυρκαγιές του 1995 [ΦΕΚ 749Δ/2-10-1995] και του 2009 [ΦΕΚ 35Δ/3-2-2010]
3. περιβάλλεται από τα ρέματα Δασαμάρι και Βαλανάρη που χαρακτηρίζονται ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος [ΦΕΚ 281Δ/23-3-1993]
4. περιλαμβάνεται στις περιοχές προστασίας του ορεινού όγκου Πεντέλης [ΦΕΚ 755Δ/21-10-1988, ΦΕΚ 199Δ/6-3-2003]

το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα δηλώνει αποφασισμένο
(α) να προστατέψει τις εν λόγω δασικές εκτάσεις και να μην επιτρέψει οποιαδήποτε απόπειρα αλλοίωσης του δασικού χαρακτήρα τους είτε αποσκοπεί σε οικοπεδοποίηση είτε σε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα,
(β) να προβεί σε όλες τις νομικές διαδικασίες για να ακυρωθεί κάθε επίβουλη ενέργεια και συμφωνία,
(γ) να συμβάλει στην αναδάσωση (φυσική ή/και τεχνητή) των καμένων εκτάσεων και την συνεπακόλουθη προστασία τους από την παράνομη βόσκηση.

Ο δήμος Ραφήνας-Πικερμίου θα υπερασπίσει στην πράξη το δασικό αυτό τμήμα του Πεντελικού όρους που αποτελεί πνεύμονα ζωής για όλους. Επίσης θα κοινοποιήσει το ζήτημα σε όλους τους ενδιαφερομένους φορείς (ΣΠΑΠ, ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ κ.α.) καθώς και στις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων για να γίνει συγκεκριμένη ερώτηση στη βουλή και ν' ακουστούν οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών της κυβέρνησης.


English translation by Emily Christaki:

Resolution 52/2014
of the city council of Rafina-Pikermi municipality for the
protection of the burnt forestland at Dasamari in Mount Penteli

Taking into account that Dasamari which is located north of Pikermi, between Drafi and Dioni-Aeolis
1. has been officially designated as forest and forestland
2. has been declared under reforestation as a burnt forestland after the forest fires in 1995 and 1998
3. is surrounded by the streams Dasamari and Valanari which have been officially characterized as streams of utmost environmental interest
4. is included in the protected areas of Mount Penteli

the city council unanimously express their commitment to
(a) protect the above mentioned forestland and prevent any attempt for the alteration of its status as forest, whether it aims at transforming the forest into a residential area or at implementing any other business activity on it,
(b) to undertake all the legal procedures that are necessary in order to repeal any malicious act and agreement,
(c) to contribute to the reforestation (natural or artificial) of the burnt forest and its subsequent protection against illegal grazing.

The Municipality of Rafina-Pikermi is determined to really defend this forestland of Penteli Mountain which constitutes a source of life for all of us. In addition to this, the municipality will notify all the related institutional bodies as well as the parliamentary groups of all political parties so that a clear question on the matter is posed in the parliament, in order to get an answer from the ministers relative on the issue.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

*** Τα ανώνυμα σχόλια δεν θα δημοσιεύονται πάντα. ***