Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016

Το έκτρωμα «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας»
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Με συμπαιγνία Τσιρώνη – καπιταλιστών μελετητών
Θέλουν να μετατρέψουν τον υπουργό σε υπερνομοθέτη της (αντι)δασικής νομοθεσίας!

O καπιταλιστής-δασολόγος Ν. Χλύκας παρέδωσε την περιβόητη Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας (ΚΔΝ) στην πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής Δ. Χατζηλάκου, η οποία την προώθησε στο γενικό διευθυντή Κ. Δημόπουλο. Ο γενικός διευθυντής την έστειλε στους προϊστάμενους των τεσσάρων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, προκειμένου τα τμήματά τους να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Ο Ν. Χλύκας δεν περιορίστηκε μόνο στην περιβόητη κωδικοποίηση, για την οποία θα εισπράξει 880.000 ευρώ (συν ΦΠΑ), ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις υπηρεσιακών παραγόντων θα δαπανήσει γύρω στις 80.000 ευρώ. Προχώρησε παραπέρα, παραδίδοντας και ένα νομοσχέδιο συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση. Με το νομοσχέδιο αυτό αναγορεύεται ο εκάστοτε υπουργός σε νομοθέτη της δασικής νομοθεσίας! Αγνοώντας και παρακάμπτοντας το αστικό κοινοβούλιο, ο υπουργός θα μπορεί να αλλάζει την ισχύουσα δασική νομοθεσία, που είναι ήδη φορτωμένη με αντιδασικούς νόμους και διατάξεις, εισάγοντας νέες αντιδασικές διατάξεις.

Ο Ν. Χλύκας δεν είναι άσχετος και δεν ενεργεί με δική του πρωτοβουλία. Θυμίζουμε ότι επί υπουργίας Τ. Μπιρμπίλη ήταν μυστικοσύμβουλος που εκτός των άλλων συνέτασσε και σχέδια νόμων και αιτιολογικών εκθέσεων. Μπορούμε να συμπεράνουμε με βεβαιότητα, ότι έχει επικοινωνήσει με τον αναπληρωτή υπουργό Ι. Τσιρώνη και έχει τη σύμφωνη γνώμη του στην εισαγωγή αυτών των προκλητικών διατάξεων, που αναγορεύουν τον αρμόδιο για τη δασική πολιτική υπουργό Περιβάλλοντος σε υπερνομοθέτη.

Το δεύτερο άρθρο του νομοσχέδιου, με το οποίο εισάγονται αυτές οι διατάξεις έχει ως εξής (οι εμφάσεις είναι δικές μας):

«Αρθρο Δεύτερο
1. Διατάξεις του Κώδικα της Δασικής Νομοθεσίας που κυρώνεται με το Αρθρο Πρώτο του παρόντος νόμου ή Παραρτήματα αυτών, οι οποίες περιέχονται σε Προεδρικά Διατάγματα και κωδικοποιήθηκαν, μπορούν να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται με Προεδρικό Διάταγμα, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού ή των αρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες εξουσιοδοτικές διατάξεις.

2. Διατάξεις του Κώδικα Δασικής Νομοθεσίας που κυρώνεται με το Αρθρο Πρώτο του παρόντος νόμου ή Παραρτήματα αυτών, οι οποίες περιέχονται σε Υπουργικές ή Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και κωδικοποιήθηκαν, μπορούν να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται με νεότερες αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού ή των αρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες εξουσιοδοτικές διατάξεις.

3. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού μπορούν να καταργούνται ρητώς διατάξεις του Κώδικα της Δασικής Νομοθεσίας που κυρώνεται με το Αρθρο Πρώτο του παρόντος νόμου ή Παραρτήματα αυτών, οι οποίες έχουν πάψει να ισχύουν σιωπηλώς ή έχουν πάψει να ισχύουν ή εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο και να ρυθμίζεται κάθε συναφές ζήτημα που προκύπτει από την κατάργηση αυτή.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος νόμου».


Είναι η πρώτη φορά που εισάγονται με τόσο απροκάλυπτο και χονδροειδή τρόπο τέτοιες διατάξεις. Από πού κι ως πού ένας υπουργός ή συναρμόδιοι υπουργοί μπορούν να τροποποιούν, να συμπληρώνουν, να αναθεωρούν διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, είτε με Προεδρικό Διάταγμα είτε με Υπουργικές Αποφάσεις (ατομικές ή κοινές); Υποτίθεται ότι συνταγματικά ισχύει η διάκριση των εξουσιών και ότι η νομοθετική εξουσία ασκείται από το Κοινοβούλιο, το μόνο που υποτίθεται ότι μπορεί να νομοθετεί. Τέτοιες διατάξεις δεν μπορούν να εισαχθούν, γιατί απλούστατα καταργούν το αστικό κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα νέο βήμα σε σχέση με ό,τι συνέβαινε επί όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων. Οπως είναι γνωστό, οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν σε μαζική κλίμακα την τακτική των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), οι οποίες πρέπει να εισαχθούν στο αστικό κοινοβούλιο για συζήτηση και ψήφιση εντός 45 ημερών. Με τις διατάξεις του Ν. Χλύκα οι προτεινόμενες αλλαγές δε θα χρειάζεται καν να εισάγονται για συζήτηση και ψήφιση από το κοινοβούλιο.

Ο Ν. Χλύκας ενημερώθηκε προφανώς από τον Ι. Τσιρώνη, ότι αυτός θέλει να εισάγει στη δασική νομοθεσία πολλές ακόμα αντιδασικές διατάξεις και να σφραγίσει τις παλιές, βάζοντας έτσι τέλος στις υποσχέσεις που έδωσε το Μάρτη του 2015 στην Αυτόνομη Δημοκρατική Συνεργασία Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, ότι θα καταργούσε αρκετούς αντιδασικούς νόμους και διατάξεις.

Ο Ν. Χλύκας ποντάριζε ότι αυτές οι ιδιαίτερα προκλητικές διατάξεις που περιέλαβε στο νομοσχέδιο δε θα γίνονταν αντιληπτές από τους υπηρεσιακούς παράγοντες των τεσσάρων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, επειδή αυτοί είχαν ήδη υποτιμήσει τόσο τον ίδιο τον Χλύκα όσο και τις εργασίες που αναλάμβανε μετά από διαγωνισμό. Ως ένα βαθμό αυτό το είχε πετύχει, καθώς κανείς από τους προϊστάμενους δεν είχε ανοίξει καν τα αρχεία που τους είχε προωθήσει ο γενικός διευθυντής Κ. Δημόπουλος. Εμείς τους ενημερώσαμε και τους ζητήσαμε να αντιδράσουν άμεσα και να πιέσουν για να αποσυρθούν οι κατάπτυστες διατάξεις. Και ο γενικός διευθυντής και οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων δεσμεύτηκαν ότι αυτές οι διατάξεις δεν πρόκειται να περάσουν. Επειδή είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί απέναντί τους, θα επιμείνουμε για να γίνει η δέσμευση πράξη.

Τυπικά, με βάση τη διακήρυξη, ο Ν. Χλύκας είχε το δικαίωμα να κάνει προτάσεις για τροποποίηση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. Γι’ αυτό και από το πρώτο κιόλας σχόλιό μας, αμέσως μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας, προβλέψαμε ότι ο ανάδοχος δε θα περιοριστεί στη συγκέντρωση των νόμων και της νομολογίας, αλλά ότι θα προχωρήσει και στην τροποποίηση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. Σε άρθρο μας που δημοσιεύτηκε στις 21 Σεπτέμβρη του 2012, με τίτλο «Κωδικοποίηση Δασικής Νομοθεσίας: Εβαλαν τους λύκους να φυλάξουν τα πρόβατα», τονίζαμε:

«Ο πλουσιοπάροχα αμειβόμενος ανάδοχος δε θα περιοριστεί στη συγκέντρωση των νόμων και της νομολογίας. Με το διαγωνισμό του δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσει στην τροποποίηση διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, με πρόσχημα “την επίλυση χρόνιων ζητημάτων, την απλούστευση και άρση των αντιφάσεων, καθώς και τις ανάγκες του εκσυγχρονισμού, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις και το κοινοτικό κεκτημένο“. Αυτή η γενικόλογα διατυπωμένη δυνατότητα του Αναδόχου δεν είναι η μοναδική και αναφέρεται ρητά στην ΕΝΟΤΗΤΑ 4 της προκήρυξης του διαγωνισμού (σελίδα 17 της προκήρυξης). Από την στιγμή λοιπόν που ο ανάδοχος θα είναι μία από τις έξι εταιρίες, που θα έχει στις γραμμές του κάποια από τα στελέχη που αναφέραμε στην αρχή, με την Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας θα γίνει “το έλα να δεις“. Ο ΥΠΕΚΑ έβαλε τους λύκους να φυλάξουν τα πρόβατα».

Ο καπιταλιστής-δασολόγος Ν. Χλύκας, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την Κωδικοποίηση, άδραξε την ευκαιρία για να βάλει τέλος, προς όφελος των κάθε είδους καταπατητών, σε ένα κατασκευασμένο πρόβλημα, στο οποίο δόθηκε το κωδικό όνομα «ασάφεια και σύγχυση ως προς τον καθορισμό ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων». Αυτή η δήθεν ασάφεια της δασικής νομοθεσίας διαπερνά σαν κόκκινη κλωστή τις απόψεις που διατυπώνουν ο Ν. Χλύκας και οι εκπρόσωποι των δύο άλλων εταιριών, που ως κοινοπραξία κέρδισαν το διαγωνισμό για την Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας. Και βέβαια, αυτή την «ασάφεια και σύγχυση» ανέλαβαν να τη λύσουν προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων που αδιαφορούν για το δάσος και το περιβάλλον.

Αυτό γίνεται με το δεύτερο άρθρο του προτεινόμενου νομοσχέδιου, που λύνει τα χέρια του υπουργού Περιβάλλοντος, που είναι αρμόδιος για τα δάση, να «ξεπατώσει» τη δασική νομοθεσία, προς όφελος των κάθε είδους καταπατητών, καπιταλιστικών επιχειρήσεων, οικοδομικών συνεταιρισμών ή απλών ιδιωτών.

Το νομοσχέδιο αυτό του Ν. Χλύκα δεν πρέπει να περάσει με τίποτα. Η Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή, όχι μόνο γιατί είναι μεγάλο το τίμημα, αλλά κυρίως γιατί παγιώνει όλο το αντιδασικό οπλοστάσιο που πέρασαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις.

Γεράσιμος Λιόντος
Πηγή: ΚΟΝΤΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

*** Τα ανώνυμα σχόλια δεν θα δημοσιεύονται πάντα. ***