Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Καταγγελία για παραβάσεις του Δήμου Ραφήνας στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Η καταγγελία κατατέθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και έλαβε αρ. πρωτ. 22056/62574/19-7-2018.

17/7/2018
Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Κατεχάκη 56, Τ.Κ. 11525
e-mail: protokollo@attica.gr

Θέμα: Καταγγελία περί σειράς παραβάσεων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου σχετικά με τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Δ.Ε.Δ.) που διεξήχθη στις 21/6/2018 με θέμα «Γνωμοδότηση επί του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης του Παραλιακού Μετώπου» και συγκεκριμένα περί:
1/ αντικανονικής διαδικασίας της Δ.Ε.Δ.,
2/ παραποίησης των Πρακτικών αρ. 01/2018 με Αρ. Πρωτ. 8173/26.06.18,
3/ μη ανάρτησης των Πρακτικών αρ. 01/2018 με Αρ. Πρωτ. 8173/26.06.18 στη Διαύγεια.
Επακόλουθο αίτημα ακύρωσης της εν λόγω γνωμοδότησης.


Στα παραπάνω αναφερόμενα Πρακτικά που μας εστάλησαν από το Δήμο την 6η Ιουλίου 2018 μαζί με σχετικές επιστολές Συλλόγων [επισυνάπτεται e-mail και πρακτικά] αναφέρεται: «Κι αφού οι ενδιαφερόμενοι παριστάμενα μέλη-ομιλητές της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είχαν λάβει το λόγο κι είχαν καταθέσει τις απόψεις τους, ο πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε σε καταμέτρηση των θετικών και αρνητικών τοποθετήσεων. Το αποτέλεσμα αυτής της καταμέτρησης ήταν είκοσι δύο (22) θετικές ψήφοι και τρείς (3) αρνητικές ψήφοι

Καταγγέλλουμε τα παρακάτω:

(α) Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δεν πραγματοποιήθηκε καμία καταμέτρηση και δεν ανακοινώθηκε κανένα αποτέλεσμα ψηφοφορίας. Αντίθετα, τόσο ο πρόεδρος της Δ.Ε.Δ. κ. Μπουρνούς, όσο και ο Γενικός Γραμματέας κ. Πιστικίδης δηλώσαν σαφώς ότι στόχος της συνεδρίασης ήταν η συλλογή απόψεων και παρατηρήσεων προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του οριστικού Επιχειρησιακού Σχεδίου. Η καταμέτρηση αρνητικών και θετικών τοποθετήσεων σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την ψηφοφορία ούτε ισοδυναμεί με αυτή, πολύ δε περισσότερο σε χρόνο μεταγενέστερο της συνεδρίασης δεν αποτελεί ψηφοφορία διότι:
1/ Η ψήφος πρέπει να είναι μια σαφής δήλωση του ψηφίσαντος (ναι/όχι/λευκό) και όχι αποτέλεσμα της υποκειμενικής αξιολόγησης μιας τοποθέτησης. Απόδειξη είναι η περίπτωση που διαπιστώθηκε σε Συνέλευση τοπικού Συλλόγου της περιοχής μας (του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νηρέα Ραφήνας) το Σάββατο 7/7/2018, όπου ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ταρναράς δήλωσε πως κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε.Δ. έκανε απλά παρατηρήσεις-υποδείξεις, ενώ αν είχε γίνει ψηφοφορία θα είχε επιφυλαχθεί να ψηφίσει θετικά ή αρνητικά αφού δεν είχε σαφή εικόνα για τις προτάσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Αντίθετα, στα Πρακτικά της Δ.Ε.Δ. φέρεται να έχει ψηφίσει θετικά.
2/ Η αρχική τοποθέτηση κάποιου διαβουλευόμενου δύναται να αλλάξει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, πριν την ψηφοφορία που υποτίθεται ότι λαμβάνει χώρα στο τέλος. Αυτό είναι το νόημα ενός συλλογικού θεσμού όπως είναι η Δ.Ε.Δ., διαφορετικά οι διαβουλευόμενοι θα ψήφιζαν δια αλληλογραφίας.

(β) Ακόμη και οι λιγοστές γνωμοδοτήσεις που επισυνάφθηκαν στα Πρακτικά [επισυνάπτονται] κατετέθησαν γραπτώς εκ των υστέρων (25-28/6/2018, όπως φαίνεται από τους Α.Π. του Δήμου), θεωρώντας σκόπιμο εφόσον δεν ερωτηθήκαμε στη Δ.Ε.Δ., να πάρουμε θέση στο θέμα για το οποίο προσκληθήκαμε («Γνωμοδότηση επί του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης του Παραλιακού Μετώπου», Αρ. Πρωτ. 7467/12.06.18).

(γ) Η πρόσκληση στη Δ.Ε.Δ. (Αρ. Πρωτ. 7467/12.06.18) ανέφερε ως θέμα τη γνωμοδότηση επί του «Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης του Παραλιακού Μετώπου». Ομως το κείμενο των 295 σελίδων που μας απέστειλαν για διαβούλευση δεν ήταν το «Επιχειρησιακό Σχέδιο...». Και ο πρόεδρος της Δ.Ε.Δ. κ. Μπουρνούς και ο γ.γ. κ. Πιστικίδης παραδέχτηκαν κατά τη συνεδρίαση ότι "αυτό το κείμενο δεν είναι μελέτη, παρά μόνο ένα προσχέδιο", κάτι που άλλωστε είναι εμφανές και στον τίτλο του κειμένου: «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου...». Επομένως το ίδιο το αντικείμενο της συνεδρίασης της Δ.Ε.Δ. απείχε μακράν του αναφερόμενου στην πρόσκληση «Επιχειρησιακού Σχεδίου...».

Επιπλέον, αυτή η διαφοροποίηση επέφερε τέτοια σύγχυση στα μέλη της Δ.Ε.Δ. ώστε να τοποθετούνται πλέον όχι επί ενός συγκεκριμένου και οριστικού «Επιχειρησιακού Σχεδίου» προς διαβούλευση, αλλά εν γένει περί της παραχώρησης των παραλιών στο δήμο.

(δ) Στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Δ.Ε.Δ., δεν υπήρχε εισήγηση παρά μόνο το κείμενο των 295 σελίδων με όνομα αρχείου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΔΠΖ ΡΑΦΗΝΑΣ 6.6.18» [επισυνάπτεται το e-mail], το οποίο δεν συμπεριλάμβανε τα Παραρτήματα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI, VII) ούτε σχετικούς χάρτες. Συνεπώς δεν υπήρχαν πλήρη στοιχεία προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε.

(ε) Από τις 12/6/2018 μέχρι και την παραμονή της διαβούλευσης 20/6/2018 μας εστάλησαν δύο επιπλέον αρχεία:
- «ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΔΠΖ ΡΑΦΗΝΑΣ 6.θ6.18 (1)» (στις 18/6/2018 [επισυνάπτεται το e-mail])
- «Τελ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΔΠΖ ΡΑΦΗΝΑΣ 6.6.18 (1)» (στις 20/6/2018 [επισυνάπτεται το e-mail]).
Χωρίς καν να επισημαίνονται οι τυχόν αλλαγές μέσα στις 295 σελίδες, κατέστη αδύνατη η παρακολούθηση του οριστικού κειμένου πάνω στο οποίο καλούμασταν να γνωμοδοτήσουμε.

Για τους λόγους (δ) και (ε) η «Κίνηση για την Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας» πρότεινε αναβολή της συνεδρίασης προκειμένου οι διαβουλευόμενοι να λάβουμε γνώση του πλήρους φακέλου του Επιχειρησιακού Σχεδίου και να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος μελέτης του, πρόταση την οποία ο πρόεδρος της Δ.Ε.Δ. δεν έθεσε καν σε ψηφοφορία στο σώμα, ούτε και απάντησε. Επιπλέον, η αιτιολόγηση του αιτήματος κατεγράφη λάθος στα πρακτικά: «…ζητήθηκε αναβολή της συνεδρίασης λόγω μεγάλου όγκου του υλικού που παρέλαβαν ως μέλος της Δ.Ε.Δ.».

(στ) Στην Επιτροπή Διαβούλευσης δεν προσκλήθηκαν υπηρεσιακώς οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων οι οποίοι έχουν δικαίωμα τοποθέτησης στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.Δ., ούτε, από όσο γνωρίζουμε, είχαν λάβει γνώση του κειμένου του Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΔΠΖ ΡΑΦΗΝΑΣ 6.6.18».

Για όλους τους παραπάνω λόγους και εξαιτίας της σοβαρότητας του θέματος:
1/ η «Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας» ζήτησε αναβολή της συζήτησης του 1ου θέματος του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 9/6/18 για το εν λόγω θέμα και σύγκλιση εκ νέου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης [επισυνάπτεται επιστολή] με χρόνο για μελέτη του θέματος, εισήγηση, ουσιαστική συζήτηση επί του Επιχειρησιακού Σχεδίου και ψηφοφορία στο τέλος, όπως προβλέπεται από το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).
2/ η ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών «Δασαμάρι S.O.S.» και η κινηματογραφική λέσχη Πικερμίου «Ciné Σχολειό» έστειλαν σχετικές επιστολές διαμαρτυρίας σε σχέση με τα παραποιημένα Πρακτικά της Δ.Ε.Δ. [επισυνάπτονται].

(ζ) Τα Πρακτικά της παραπάνω συνεδρίασης της Δ.Ε.Δ. δεν δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ζητούμε την ακύρωση της γνωμοδότησης της Δ.Ε.Δ.

(Η παραπάνω καταγγελία αποστέλλεται εντός της νόμιμης προθεσμίας, εφόσον τα πρακτικά της Δ.Ε.Δ. μας κοινοποιήθηκαν στις 6/7/2018.)

• «Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας», Εμμανουέλα Τερζοπούλου, megalorema@gmail.com
• Ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών «Δασαμάρι S.O.S.», Γιώργος Σταυρινός, dasamari.sos@gmail.com
• Κινηματογραφική λέσχη Πικερμίου «Ciné Σχολειό», Νίκος Σίμος, simos.nikos@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

*** Τα ανώνυμα σχόλια δεν θα δημοσιεύονται πάντα. ***