Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Εδώ και τώρα να καταργηθούν

Ολες οι μνημονιακές αντιδασικές διατάξεις

Στελέχη της παράταξης «Αυτόνομη Δημοκρατική Συνεργασία Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων» (ΑΔΣΔΔΥ), που πρόσκειται πολιτικά στον ΣΥΡΙΖΑ, συγκέντρωσαν σε ένα αναλυτικό κείμενο όλες σχεδόν (εκτός από επτά) τις αντιδασικές διατάξεις που εισήχθησαν από τους υπουργούς Περιβάλλοντος των κυβερνήσεων Γ. Παπανδρέου, Λ. Παπαδήμου και Α. Σαμαρά. Στέλεχος της παράταξης κατέθεσε το κείμενο στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Ι. Τσιρώνη στα μέσα του Μάρτη, προφανώς για να συγκροτήσει αυτός Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία θα επεργαζόταν κείμενα ή αναλυτικό κείμενο για την κατάργησή τους. Μέχρι τώρα ο Ι. Τσιρώνης δεν προχώρησε ούτε καν στη συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και στη σύνταξη εγκυκλίου διαταγής, προκειμένου να σταματήσει η εφαρμογή όλων αυτών των αντιδασικών διατάξεων, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το πεδίο στους «πονηρούς» δασικούς υπάλληλους των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών όλων των τύπων (Δασαρχείο, Διεύθυνση Δασών, Γενική Διεύθυνση Δασών), να εφαρμόζουν όλες αυτές τις αντιδασικές διατάξεις, πλήττοντας το δασικό πλούτο της χώρας.

Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από τον πρόλογο της πρότασης που κατέθεσε στον Ι. Τσιρώνη η ΑΔΣΔΔΥ:

«Πρόταση (σχετικά με τις καταργούμενες διατάξεις νόμων για τα δάση και το φυσικό περιβάλλον και τη διατύπωση προτάσεων επί αντικειμένων της δασικής νομοθεσίας).
Με το παρόν εστιάζουμε στους μνημονιακούς νόμους (από το 2010 και εντεύθεν), διαχωρίζοντας το αντικείμενο σε δύο κατηγορίες: στις διατάξεις που μπορούν να καταργηθούν άμεσα, καθότι δεν επηρεάζουν το αντικείμενο αναφοράς τους, και στις διατάξεις που, προκειμένης της καταργήσεως τους, απαιτείται η αντικατάστασή τους από άλλες, για να καλύπτεται το αντικείμενο αναφοράς τους. Η σύνταξη των νέων διατάξεων, που αντικαθιστούν τις προηγούμενες, πρέπει να γίνει άμεσα, καθότι αφορά σε κομβικά και καίρια δασικά αντικείμενα θεώρησης του δάσους και προστασίας του (ορισμός δάσους, πράξεις χαρακτηρισμού, κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, δασωμένους αγρούς κ.ά.). Επί αυτού, αφού καθοριστεί το πλαίσιο βάσης στο οποίο θα στηριχθεί η σύνταξη των διατάξεων, θα πρέπει να συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή για να τις συντάξει, οι οποίες άμεσα πρέπει να κατατεθούν, για να μην υπάρξει ζήτημα εφαρμογής των οικείων δασικών αντικειμένων και δημιουργία τετελεσμένων καταστάσεων, σε σχέση με τις νέες αντιλήψεις αντιμετώπισής τους και τη σε νέα βάση θεώρησή τους (στην επεξεργασία τούτων θα μπει και όλο το προηγούμενο των μνημονιακών νόμων νομοθετικό πλαίσιο για τα δάση)».

Η ΑΔΣΔΔΥ βάζει τον Ι. Τσιρώνη μπροστά στις ευθύνες του, καλώντας τον να προχωρήσει στη συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, με σκοπό να καταργηθούν άμεσα όλες αυτές οι μνημονιακές αντιδασικές διατάξεις και έτσι να μην αφεθεί χρόνος να λειτουργήσουν και να δημιουργήσουν τετελεσμένα. Ο καιρός περνάει, ο Ι. Τσιρώνης δεν κάνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση, η ΑΔΣΔΔΥ δεν ενοχλεί και δεν πιέζει τον αναπληρωτή υπουργό και η κατάσταση σέρνεται.

Την ίδια περίοδο, υπηρεσιακοί παράγοντες πιέζουν για το τι θα γίνει μ’ αυτές τις μνημονιακές αντιδασικές διατάξεις, για τις οποίες πίεσε η ΑΔΣΔΔΥ. Ανάμεσα σ’ αυτούς τους υπηρεσιακούς παράγοντες δεν είναι μόνο αυτοί που υπερασπίζονται το δασικό πλούτο της χώρας. Ετσι, ο Ι. Τσιρώνης αναγκάστηκε να καλέσει το Γενικό Διευθυντή Δασών και να του ανακοινώσει προφορικά, ότι στα ερωτήματα που θα τίθενται στις Διευθύνσεις που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Δασών και θα αφορούν το τι θα γίνει με το δασοκτόνο νόμο 4280/2014, θα απαντούν προφορικά ότι πρέπει να σταματήσουν να τον εφαρμόζουν.

Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Εδώ και τώρα πρέπει: Πρώτο, να συγκροτηθεί η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που πρότεινε η ΑΔΣΔΔΥ. Δεύτερο, να εκδοθεί υπουργική απόφαση με την οποία θα ανασταλεί η εφαρμογή όλων των μνημονιακών αντιδασικών νόμων.

Πηγή: ΚΟΝΤΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

*** Τα ανώνυμα σχόλια δεν θα δημοσιεύονται πάντα. ***