Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Νέα απόπειρα εις βάρος του Πεντελικού

Σταυρογιάννη Λ.

Νέα επιδρομή στο Πεντελικό βουνό απεργάζεται η κυβέρνηση, με το ΥΠΕΚΑ να υπόσχεται λύση στο "χρόνιο πρόβλημα" των οικοδομικών συνεταιρισμών που επιχειρούν να χτίσουν, από το 1988, 6.000 στρέμματα με τη συνδρομή του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ, εκ των οποίων 2.000 δασικά και 1.000 να ανήκουν στην Α' Ζώνη Προστασίας του βουνού. Ούτε μία ούτε δύο, αλλά τρεις φορές τα σχέδια Προεδρικού Διατάγματος υπό τον τίτλο "Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αστικού αναδασμού της κοινότητας Πικερμίου και του Δήμου Ραφήνας" επεστράφησαν με την ένδειξη παράνομα και αντισυνταγματικά. Ουσιαστικά, στις υπώρειες του πολλαπλώς κακοποιημένου και καμένου Πεντελικού, επιμένουν να δημιουργήσουν μια νέα πολιτεία στο κενό που αφήνουν η Καλλιτεχνούπολη και οι οικισμοί των οικοδομικών συνεταιρισμών Αγίου Σπυρίδωνα και "Παν" στο Ντράφι, οι οποίοι απλώνονται στο σώμα του ορεινού όγκου.

Δάσος... παρανομιών


Η "επιδρομή" στο βουνό έχει ήδη αποκρουστεί τρεις φορές από το ΣτΕ
Στο πιο πρόσφατο πρακτικό επεξεργασίας 104/2006, το Ε' τμήμα του ΣτΕ καθιστούσε σαφές στους αρμόδιους του ΥΠΕΧΩΔΕ "ότι η ανάσχεση της οικιστικής εξαπλώσεως των Αθηνών αποτελεί γενική κατεύθυνση του ρυθμιστικού σχεδίου Αθηνών, η οποία επιβάλλει, κατ' αρχήν, μόνον την περιορισμένη και απολύτως αναγκαία επέκταση των νομίμως υφιστάμενων οικισμών. Δεν επιτρέπεται να θεσπίζονται με Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ή με άλλο, πολεοδομικού ή χωροταξικού χαρακτήρα, σχέδιο ρύθμισης, οι οποίες αντίκεινται στον ανωτέρω στόχο της ανάσχεσης της εξαπλώσεως της πόλεως και γενικότερα του ΡΣΑ, εφόσον δεν καλύπτονται από ειδική πρόβλεψη αυτού".

Ενδιαφερόμενος είναι ο αγαπημένος όλων των κυβερνήσεων και με αδυναμία στα δασικά οικοσυστήματα ΑΟΟΑ (Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών), ο οποίος έχει οριστεί ως φορέας για τη διενέργεια αναδασμού σε μια έκταση 6.012 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 2.000 είναι δάσος, δασικές εκτάσεις και κάποιες εξ αυτών αναδασωτέες. Άλλα περίπου 1.000 στρέμματα περιλαμβάνονται στην Α' Ζώνη Προστασίας του Πεντελικού (2.488 στρέμματα ανήκουν στον ΑΟΟΑ, 1.108 στους συνεταιρισμούς "Προσωπικού ΟΤΕ", 195 στο "Ελληνικός Φοίνιξ", 206 στην "Ολυμπιακή Στέγη" και τα υπόλοιπα σε ιδιώτες).

Οι επιθέσεις

Η πρώτη απόπειρα να χτιστεί η περιοχή εκδηλώνεται το 1988, οπότε και καθορίσθηκε ως Ζώνη Αστικού Αναδασμού. Με Προεδρικό Διάταγμα καθορίζεται η περιοχή εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων Πικερμίου και Ραφήνας στις θέσεις Κατρίπι, Παλιός Μύλος, Σπατανέικα, Άγιος Βασίλειος, Βγενά Λόρδου και Γεφύρι ως Ζώνη Αστικού Αναδασμού.

Αργότερα, το 1997, επιχειρήθηκε να τροποποιηθεί η ΖΑΑ λόγω ιδιοκτησιακών προβλημάτων στο κομμάτι της Ραφήνας και, ταυτόχρονα, με εντολές άνωθεν, ο Οργανισμός Αθήνας άρχισε τις προεργασίες ώστε να ενταχθεί η περιοχή στο σχέδιο μέσω έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Κοινότητας Πικερμίου.

Το Ε' Τμήμα του ΣτΕ, Πρακτικό 89/1998, για πρώτη φορά επιστρέφει το σχέδιο Π.Δ., διότι το ΥΠΕΧΩΔΕ "δεν ετεκμηρίωσε, ως όφειλε, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι το σχέδιον αφορά εις έκτασιν της οποίας ο χαρακτήρ επιτρέπει την οικιστικήν ανάπτυξην, τούτο δεν δύναται να θεωρηθεί νόμιμον", αμφισβητώντας και τη νομιμότητα της αρχικής ΖΑΑ, καθώς ενδέχεται "να περιλαμβάνει και δασικαί ή άλλως προστατευτέαι εκτάσεις". Απαιτούσε, για προφανείς λόγους, λεπτομερή χαρτογράφηση και χαρακτηρισμό της περιοχής. Η πολεοδομική μελέτη που εγκρίνεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ περιλαμβάνει το δάσος και τις δασικές εκτάσεις στο σχέδιο και πολεοδομεί την έκταση που ανήκει στην Α' Ζώνη προστασίας της Πεντέλης και κατατίθεται προς επεξεργασία εκ νέου στο Ε' Τμήμα. Ο τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας, Α. Τσοχατζόπουλος, παραμονές εκλογών, σπεύδει να ανακοινώσει πως δύο χιλιάδες οικόπεδα μοιράζονται σε ισάριθμες οικογένειες αξιωματικών.

Το ΣτΕ απορρίπτει πάλι το σχέδιο, καθώς "στο σύνολό του δεν προτείνεται νομίμως", πρακτικό 246/2000, διαπιστώνοντας ότι εντάσσονται μεγάλα τμήματα δασών και δασικών εκτάσεων, μικρότεροι δασικοί θύλακες, των οποίων δεν προσδιορίζεται το εμβαδόν, ενώ τμήμα της ΖΑΑ εμπίπτει στη Ζώνη Α' του Πεντελικού. Προκειμένου δε να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα να ενταχθούν στο σχέδιο "δάση και δασικές εκτάσεις", ζητεί επιτακτικά ενδελεχή "έλεγχο με αντιπαραβολή των χαρτών και πλήρη τεκμηρίωση πριν από την προσυπογραφή του σχεδίου από τον υπουργό Γεωργίας".

Έναν μήνα ακριβώς πριν από τις εκλογές της 7ης Μαρτίου του 2004, εγκρίνεται με ΚΥΑ των υπουργών Γεωργίας και ΥΠΕΧΩΔΕ το "Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Κοινότητας Πικερμίου και τμήματος του Δήμου Ραφήνας", προβλέποντας την ένταξη στο Σχέδιο Πόλης 3.134,16 στρεμμάτων με χρήση αμιγούς κατοικίας. Η "ανασυνταχθείσα και αναμορφωθείσα" πολεοδομική μελέτη προωθείται από τη νέα κυβέρνηση και τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού στο ΣτΕ τον Δεκέμβριο του 2004. Ο χαρακτηρισμός "το σχέδιο δεν προτείνεται νομίμως", επαναλαμβάνεται.

Το Πρακτικό Επεξεργασίας 104/2006 του Ε' Τμήματος εστίαζε και στη σπουδαιότητα της αδόμητης έκτασης, αφού είχαν εξαιρεθεί τα δασικά, επισημαίνοντας: "Η προς πολεοδόμηση περιοχή περιλαμβάνει στο νότιο και το ανατολικό μέρος αγροτικές εκτάσεις, αμπελώνες, οπωρώνες και λίγους ελαιώνες. Διακρίνεται δε σε τρία τμήματα, ήτοι το κεντρικό, το οποίο προς Νότο συνορεύει με παραρεμμάτια περιοχή, προς Βορράν εφάπτεται με το όριο της Ζώνης Προστασίας της Πεντέλης, περιλαμβάνει δε μεγάλο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου του Πικερμίου, του οποίου μάλιστα η ζώνη Β' δομείται εξ ολοκλήρου, αφετέρου δε δύο τμήματα εκατέρωθεν του κεντρικού, από το οποίο χωρίζεται το μεν δυτικό με δασική έκταση, το δε ανατολικό με δασική έκταση και ρέμα".

πηγή: Η ΑΥΓΗ


Xρόνιο... το ροκάνισμα των δασών

Οι δασικοί χάρτες έχουν παραδοθεί για το σύνολο της Αττικής από τον Μάιο του 2010, αλλά μέχρι τώρα έχουν οριστικοποιηθεί μόνο για 4-5 περιοχές. Ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ το αγνοεί σκοπίμως και... αγωνιά για την τύχη των οικοδομικών συνεταιρισμών. Μάλιστα, εισάγει και νέα πολεοδομικά εργαλεία. Τη Ζώνη Αστικού Αναδασμού τη μετονομάζει κατά τους κανόνες... της επιστήμης -άραγε ποιας-, σε Ζώνη Αστικής Αναδάσωσης. Η ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 8 Μαρτίου λέει:

"Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Π. Παναγιωτόπουλος και ο υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Στ. Καλαφάτης προωθούν άμεσα λύση στο χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ΑΟΟΑ (Αυτόνομος Οικοδομικός Συνεταιρισμός Αξιωματικών) στο Πικέρμι Αττικής. Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και η ειδική ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε με κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας και του υπουργού αναπληρωτή ΠΕΚΑ, επεξεργάζονται τις σχετικές ρυθμίσεις, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους και τα συναρμόδια υπουργεία. Η λύση δίνεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και βασίζεται τόσο σε ανταλλαγές ακινήτων όσο και στον θεσμό της 'Τράπεζας Γης', που σύντομα θα θεσμοθετηθεί. Ένα τέτοιο πλέγμα ρυθμίσεων θα δώσει λύσεις τόσο στο συγκεκριμένο πρόβλημα του ΑΟΟΑ όσο και γενικότερα σε ζητήματα οικοδομικών συνεταιρισμών και ιδιωτικής πολεοδόμησης.

Επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα είναι πολύπλοκο, καθώς η συνολική έκταση της ΖΑΑ (Ζώνης Αστικής Αναδάσωσης) Πικερμίου-Ραφήνας περιλαμβάνει ιδιοκτησίες πολλών συνεταιρισμών, πολλών ιδιωτών, αλλά και πολλά καθεστώτα προστασίας, το ΥΠΕΚΑ εξετάζει το θέμα ως σημείο αναφοράς της μεταρρύθμισης, προκειμένου να λυθούν όλα τα χρόνια προβλήματα χωρίς να θίγονται εκτάσεις αμιγούς περιβαλλοντικής προστασίας. Στόχος είναι, μέσω της πολεοδομικής και χωροταξικής μεταρρύθμισης, να ενισχυθεί η προστασία των προστατευόμενων εκτάσεων με απόλυτο σεβασμό στις συνταγματικές προβλέψεις και τα ιδιοκτησιακά και περιουσιακά δικαιώματα των πολιτών"
.

πηγή: Η ΑΥΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

*** Τα ανώνυμα σχόλια δεν θα δημοσιεύονται πάντα. ***