Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Σάββατο 16 Μαρτίου 2013

Kτηματολόγιο καταπατητών

Σταυρογιάννη Λ.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/03/2013

Τίτλους ιδιοκτησίας δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση και όρους, για ακίνητα εντός σχεδίου, καταπατημένα, κατά κανόνα, τα οποία στους χάρτες των δασαρχείων δεν έχουν χάσει τον δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα τους, χαρίζει το ΥΠΕΚΑ, μέσω νομοσχεδίου-σκούπα και πρόσχημα την επιτάχυνση των εργασιών εκπόνησης και σύνταξης του Κτηματολογίου. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο εκπόνησης του Κτηματολογίου για τα ακίνητα που εμφανίζονται ως δασικά ή χορτολιβαδικά, οι δασικές υπηρεσίες υποχρεούνται να υποβάλουν τίτλους βάσει του μαχητού τεκμηρίου του Δημοσίου στα δάση και τις δασικές εκτάσεις και οι κάτοχοί τους οφείλουν να αποδείξουν με τίτλους ότι τους ανήκουν.


* Αδιακρίτως το Δημόσιο παραιτείται των δικαιωμάτων αν ο ιδιώτης κατέχει το ακίνητο 10 ή 30 χρόνια. * Αποσπώνται βασικές αρμοδιότητες των δασικών υπηρεσιών και περιέρχονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε.
Η νέα ρύθμιση (άρθρο 8) στο νομοσχέδιο υπό τον τίτλο "Συμπλήρωση τω διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες διατάξεις", που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το ΥΠΕΚΑ, καταργεί τις προϋποθέσεις που έθετε ο προεκλογικός νόμος 312/2003 της τότε ΥΠΕΧΩΔΕ Β. Παπανδρέου για την παραίτηση του Δημοσίου υπέρ ιδιωτών. Αυτές προέβλεπαν ότι το Δημόσιο απεμπολεί τα δικαιώματά του εφόσον το ακίνητο είναι εμβαδού μέχρι 2.000 τ.μ. και για μεγαλύτερο αν υπήρχε μέχρι το τέλος του 2002 κτίσμα που καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 30% του ισχύοντος συντελεστή δόμησης στην περιοχή.

Εφεξής πλέον, για τα εντός σχεδίου ακίνητα "ο νομέας του θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου εφόσον νέμεται μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού αδιαταράκτως για 10 χρόνια από επαχθή αίτια (π.χ. πώληση), υπέρ του ίδιου ή δικαιοπαρόχου του, που έχει καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την 23.2.1945 ή νέμεται το ακίνητο καλοπίστως και αδιαταράκτως για χρονικό διάστημα 30 ετών...".

Με άλλες διατάξεις αποσπώνται βασικές αρμοδιότητες των δασικών υπηρεσιών κατά την επεξεργασία των δηλώσεων, τη θεώρηση, αλλά και την κύρωση των δασικών χαρτών, οι οποίες περιέρχονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε., η οποία αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις των πολεοδομικών υπηρεσιών για την οριοθέτηση των σχεδίων πόλεων σε χρονικό διάστημα τριών μηνών, "σύμφωνα με τα στοιχεία που η ίδια έχει συλλέξει" κατά την κατάρτιση των δασικών χαρτών. Έτσι, αν η Διεύθυνση Δασών μέσα σε πέντε μήνες από την υποβολή του δασικού χάρτη δεν τον επεξεργαστεί και θεωρήσει, η Κτηματολόγιο Α.Ε. αποφασίζει την ανάρτηση και κάνουν την εξής χάρη στις δασικές υπηρεσίες: να υποβάλουν ατελώς αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη! Η Κτηματολόγιο Α.Ε. αναλαμβάνει τη συμπλήρωση και διόρθωση των δασικών χαρτών, τους οποίους αποστέλλει στον γενικό γραμματέα Περιφέρειας για κύρωση στο σύνολό τους εντός 15 ημερών.

Ερωτήματα προκαλεί και η διάταξη η οποία προβλέπει ότι, αν κατά την επεξεργασία της δήλωσης της Διεύθυνσης Δασών διαπιστωθεί ότι εντός γεωτεμαχίου περιλαμβάνονται τμήματα δασικού χαρακτήρα μικρότερα των 100 τ.μ., αποχαρακτηρίζονται.

Κατά τα λοιπά διατηρείται το πλήθος των παρεκκλίσεων από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ανάθεση και την εκπόνηση μελετών του Κτηματολογίου, με κριτήρια ανάθεσης που εν πολλοίς καθορίζει η Διοίκηση της Κτηματολόγιο Α.Ε. και άρα δεν ευνοούν τη διαφάνεια, όπως αυτά περιγράφονταν όταν δόθηκε τον Νοέμβριο το σχέδιο νόμου για διαβούλευση (π.χ. καταργείται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, συμπτύσσονται τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, καταργείται ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων για την ίδια κατηγορία μελέτης, που ήταν τρεις, για τις υπό ανάθεση συμβάσεις εκπόνησης μελετών).

Με άλλη, άσχετη διάταξη, άρθρο 9, δίδεται το δικαίωμα να κτίζονται τα τυφλά οικόπεδα, καθώς κατεδαφίζεται ρύθμιση της τότε ΥΠΕΚΑ Τ. Μπιρμπίλη σε συμμόρφωση με απόφαση του ΣτΕ (αντισυνταγματική η έκδοση οικοδομικής άδειας αν κυρωθεί το δίκτυο κοινόχρηστων χώρων). Εξάλλου η Κτηματολόγιο Α.Ε. αναλαμβάνει την τήρηση των ορίων των Ζωνών Διατήρησης και Ζωνών Προστασίας της ορνιθοπανίδας του δικτύου Νatura 2000, ενώ υπουργική απόφαση θα καθορίζει τα της έκδοσης πιστοποιητικών με την καταβολή ειδικού τέλους για το αν μια έκταση ανήκει στο εν λόγω δίκτυο προστασίας.

πηγή: Η ΑΥΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

*** Τα ανώνυμα σχόλια δεν θα δημοσιεύονται πάντα. ***